N, 21.09.2023

Pärnu kaasava eelarve ideekonkursile anti stardipauk

Pärnu Postimees
Facebook
Comments
Pärnusse Raekülla on kaasava eelarve abil rajatud Hirve tänava spordiväljak.
Pärnusse Raekülla on kaasava eelarve abil rajatud Hirve tänava spordiväljak. Foto: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Pärnu linnavalitsus ootab kolme nädala jooksul ideid tänavusele kaasava eelarve konkursile, mille eelarve on 80 000 eurot.

Kaasava eelarvega rajatakse objekte, mis asuvad Pärnu või mõne tema osavalla territooriumil, ühtivad linna arengueesmärkidega, pakuvad avalikku hüve, on igaühele suurema osa ajast tasuta kasutatavad ega too kaasa ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvele. Kaasava eelarve objektiks ei ole linnavalitsuse hallatavate asutuste, enamusosalusega äriühingute ja linna asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud või ideed, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

Ideid Pärnu kaasavasse eelarvesse saavad elanikud ja juriidilised isikud esitada omavalitsuse infosüsteemi VOLIS kaudu 19. juunini, võitjad selguvad pärast detsembris korraldatavat rahvahääletust.

Ideed esitades tuleb kirja panna esitaja nimi ja kontaktandmed; idee nimetus, kirjeldus ja rajatava objekti asukoht ning eeldatav maksumus.

Esitatud ideid hindab ja valib neist teostatavad välja hindamiskomisjon, kellel on õigus idee tagasi lükata. Komisjon võib töösse kaasata valdkonna eksperte ning esitada idee autorile täpsustavaid küsimusi ja soovida lisaselgitusi. Analüüsi ja hindamise käigus võib sarnaseid ideid liita ja ideed täiendada.

Ideid hinnates ja valides analüüsib komisjon idee mõju linnaruumile ja elanike kogukonnatundele ning idee teostatavust 2024. aasta jooksul. Kui idee konkursilt kõrvaldatakse, informeerib komisjon esitajat ja põhjendab oma otsust.

Esitatud ideede lõplik paremusjärjestus selgub detsembris elektroonilise rahvahääletuse tulemusel.

Rahvahääletusel toetust leidnud ideede elluviimise korraldab linnavalitsus või sõlmib idee esitajaga sihtfinantseerimise lepingu.

Kaasavaks eelarveks on eraldatud 80 000 eurot, millest kuni 50 000 on mõeldud keskuslinnale ja kuni 10 000 igale osavallale. Kui mõne osavalla ideede maksumus on alla 10 000 euro, ei lähe jääk enam keskuslinna ideede elluviimiseks, vaid lisatakse selle osavalla järgmise aasta kaasavasse eelarvesse. Esitatava idee minimaalne suurus on 3000 eurot.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane Pärnu linna või omavalitsuse elanik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Pärnu linn. Iga rahvahääletusel osalev isik võib hääletada kuni kolme idee poolt.

Rahvahääletuse tulemusena tekkinud pingereast kuuluvad elluviimisele paremusjärjestuse alusel enim hääli saanud Pärnu keskuslinna, Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavalla idee, mis lähtuvalt ideede eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summade piiresse.

Eelmise aasta Pärnu kaasava eelarve rahvahääletuse võitsid Vana-Pärnu seikluspark, Tõstamaa madalseiklusrada ja Vaskrääma mängulinnak.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles