E, 2.10.2023

Lääneranna vald läheb kolme kooli vastu kohtulahingusse

Sirle Matt
, reporter
Facebook
Comments 3
Kohus andis Metsküla koolile mai lõpus esialgse õiguskaitse, mis lubaks koolil vähemalt sellest sügisest laste õpetamist jätkata, kuid Lääneranna vald on otsustanud selle kohtus vaidlustada.
Kohus andis Metsküla koolile mai lõpus esialgse õiguskaitse, mis lubaks koolil vähemalt sellest sügisest laste õpetamist jätkata, kuid Lääneranna vald on otsustanud selle kohtus vaidlustada. Foto: Mailiis Ollino

Lääneranna vallavalitsus vaidlustas juba Virtsu põhikoolile määratud esialgse õiguskaitse, kuid plaanib järgmisse kohtuastmesse edasi kaevata ka kohtu keelu sulgeda sellest sügisest Lõpe ja Metsküla kool.

Lääneranna vallavanema Ingvar Saare hinnangul on vaidlustel perspektiivi, sest vald on detailselt läbi vaadanud, mida kooli sulgemine kaasa toob.

Lõpe kooli puhul heitis kohus ette, et vald ei ole analüüsinud sealsetele õpilastele transpordi korraldamist Lihula kooli. Ent vallavanema teatel on vallal Pärnumaa ühistranspordikeskusega juba kokkulepe, et Lihula buss hakkab Oidrema külas peatuma kahes kohas, et võtta peale sealt kandi lapsedki. Ümberistumise peatus, kus lastel tuleb Lihulasse pääsemiseks kümmekond minutit oodata, et ühissõidukit vahetada, nihutatakse liiklusohutumasse kohta, kuhu vald rajab hiljemalt septembri lõpuks bussiootekoja.

Juhul kui Lõpe kool suletakse, sõltub hoolekogu esimehe Annika Urbeli sõnutsi lapsevanema koolieelistus töökohast. Lihulas töötajaid on vähem, rohkem teenitakse leiba kas kohapeal või kulgetakse hommikuti Pärnu suunas. Vallavanema väitel ei ole omavalitsusel kohustust tagada koolitransport teise omavalitsusse.

Virtsu kooli kohtukaebust peab Saare üldsõnaliseks ja ringkonnakohtus vaidlustab vald aspekti, et õiguskaitse määramisel lähtuti paari kaebaja võimalikust riivest, mis ei ole põhjendatud. Liiati ei korralda vald ümber kooli tegevust, vaid koolivõrku tervikuna.

Vald soovib muuta seni kahes majas tegutsenud üheksaklassilise Virtsu kooli neljaklassiliseks, sest just nii palju klasse mahub Virtsu lasteaia hoonesse, mida uuendati kümmekond aastat tagasi. Virtsust õpilasi kümmekond kilomeetrit eemale Kõmsi kooli viia on valla hinnangul lihtsam kui korraldada Kõmsi ümbruses hajusalt paiknevate laste transporti Virtsu.

Metsküla kooli vaide argumente tuleb Saare teatel veel arutada. Selle esitamise tähtaeg jääb juuli esimesse poolde. Saare möönab, et Metsküla kool ongi vahva kool. Aga tema meelest puudub majanduslik mõttekus üleval pidada Lihulast 18 kilomeetri kaugusel asuvat 20 õpilasega kooli, kuhu kaks kolmandikku lastest sõidab iga päev kohtadest, millele Lihula jääb isegi lähemale.

Facebook
Comments 3

Märksõnad

Tagasi üles