Loodusõpet tõhustab RMK metsaviktoriin

Eile algas iga-aastane RMK (riigimetsa majandamise keskus) metsaviktoriin, mis võimaldab õpetajatel mitmekesistada loodusõpet ja kus õpilased saavad küsimustele vastuseid otsides teada mõndagi huvitavat.

RMK Oandu looduskeskuse juht Tiina Neljandik mainis, et kõnealuse viktoriini küsimused on metsanduse ja looduskaitse kohta, tuletavad meelde 2012. aasta tähtpäevi ja märksõnu, nagu ÜRO ühistegevuse aasta, loodusturismi aasta Eestis, metsapealinn Rakvere.

Võitjad selgitab RMK kolmes vanuserühmas: 4.–5., 6.–9. ja 10.–12. klass. Jüripäevani kestvas viktoriinis osaletakse klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab küsimustele iseseisvalt. Tulemused kuulutavad korraldajad välja metsanädalal.

Tagasi üles