Riik kaalub kaitsetööstuspargi asukohana Audru ja Tõstamaa osavalda

Sirle Matt
, reporter
Copy
Pilt on illustreeriv. Kavandatav kaitstööstuspark võimaldab toota nii väikese, keskmise kui suurekaliibrilist moona.
Pilt on illustreeriv. Kavandatav kaitstööstuspark võimaldab toota nii väikese, keskmise kui suurekaliibrilist moona. Foto: Elmo Riig

Valitsus toetas kaitseminister Hanno Pevkuri ettepanekut algatada kaitsetööstuspargi rajamiseks riigi eriplaneering ning keskkonnamõjude strateegilise hindamine kolmes vallas.

Riik plaanib rajada kuni 100 hektari suuruse kaitsetööstuspargi, kus peab olema võimalus rajada laskemoona tehas ja käidelda lõhkeainet. Riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse neljas asukohas: Lääne-Nigula valla, Lüganuse valla ja Pärnu linna Audru ning Tõstamaa osavalla territooriumil.

Riigi eriplaneeringu eesmärk on planeerida kaitsetööstuspark laskemoona, lahingumoona, lõhkematerjali ja lõhkeaine tootmiseks ning selle toimimiseks vajalik taristu. Planeeringuga kavandatakse tööstuspargi täpne asukoht ning tingimused tööstuspargi baastaristu ja tootmisrajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks.
​Seega riik arendab välja vajaliku baastaristu, kuhu ettevõtted saavad rajada oma toomishooned.  "Soovime edendada Eestis sõjarelvade, laskemoona ja lahingumoona tootmist. Üheks takistavaks teguriks on ettevõtjatele aeganõudev ja kulukas sobiva tootmismaa ruumilise planeerimise protsess. Tööstuspargi abil saame selleks riigina soodustava keskkonna luua. Tootmine ise peab toimuma turumajanduslikel alustel ning olema ekspordile suunatud," selgitas Pevkur.
Lisaks uurib kaitseministeerium lõhkeaine tootmise võimalusi ja teostatavust. Lõhkeaine tootmine on olemuselt keemiatööstus ja vajab seetõttu laskemoona tootmisest rohkem ressurssi, näiteks vett ja energiat. Riigi eriplaneering annab kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirbi teatel võimaluse leida asukoht ka lõhkeaine tehasele.
Eesmärk on leida kaitsetööstuspargile üks asukoht kuid võib juhtuda, et lõhkeaine tootmist ja laskemoona tootmist hakatakse kavandama eri paikades.
Tööstuspargi mõju välja selgitamiseks ja vähendamiseks tehakse planeeringu koostamisega samal ajal keskkonnamõju strateegiline hindamine koos muu majandusliku, kultuurilise, sotsiaalse ja looduskeskkonnale avalduva mõju hindamisega. 
Kaitseministeeriumi eesmärk on planeering läbi viia pooleteise aastaga. Tootmine võiks alata praegusest kahe ja poole aasta pärast.

Tagasi üles