Teeomanikele jagatakse tasuta kruusa

Pärnu Postimees
Copy
Erakätes teede omanikud saavad soovi korral iga kolme aasta tagant Pärnu linnalt tasuta kruusa, materjali vedu ja laialilaotamine tuleb oma taskust maksta.
Erakätes teede omanikud saavad soovi korral iga kolme aasta tagant Pärnu linnalt tasuta kruusa, materjali vedu ja laialilaotamine tuleb oma taskust maksta. Foto: Ants Liigus

Tänasest 15. juunini saavad Pärnu linna hajaasustusega piirkondades elavad erateede omanikud taotleda linnavalitsuselt teede parandamiseks tasuta kruusa.

Kruusa eraldamist võib taotleda kord kolme aasta jooksul rahvastikuregistri järgi Pärnu linna hajaasustusega piirkonnas elav eratee omanik. Enne taotluse esitamist peab tee äärest olema eemaldatud liiklemist ja kruusa laotamist takistav võsa või muu taimestik.

Tee-ehitusmaterjali antakse kuni 20 tonni 100meetrise teelõigu kohta, kuid mitte üle 100 tonni ühe taotleja ja eratee kohta. Kruusaveo ja -laotamise kulud on teeomanike enda kanda. Kruusavedu ja -laotamine peab olema tehtud hiljemalt 40 päeva jooksul pärast kruusa eraldamise otsuse jõustumist.

Digiallkirjastatud taotlus tuleb saata hiljemalt 15. juuniks meilil linnavalitsus@parnu.ee. Allkirjastatud taotluse saab viia ka Pärnu linnavalitsusse või Audru, Tõstamaa või Paikuse osavallakeskusesse. Lisainfo leiab Pärnu linna kodulehelt.

Tagasi üles