Mopeedid vaadatakse maal üle

Juuliks peavad kõik teedel liikuvad mopeedid olema registreeritud ja numbrimärgiga.

FOTO: Ants Liigus

Juuliks peavad kõik mopeedid liiklusregistris registreeritud ja üle vaadatud olema. Et aga kaugetest maakohtadest oleks liialt keeruline Pärnusse sõita, tulevad ametnikud ise suurematesse keskustesse kohale.

Mopeedide registreerimine muutus kohustuslikuks juba mullu 1. juulist ja poolteise kuu pärast saab ümber aastane üleminekuperiood.

Enne mopeedi registreerimist tuleb see ette näidata liiklusregistri büroo töötajatele. Arusaadavalt on näiteks Vändrast, Kablist või Kilingi-Nõmmest Pärnu büroosse mopeediga kohalesõit tohutult aeganõudev ja kulukas. Et protseduur inimestele mugavamaks muuta, läheb maanteeamet erandkorras maakondade suurematesse keskustesse mopeede üle vaatama, rääkis maanteeameti Lääne regiooni direktori asetäitja Tarmo Vanamõisa.

Neli kohta

Praeguseks on vallavalitsustega kokku lepitud, et ülevaatust saab lasta teha Pärnu-Jaagupis, Kilingi-Nõmmes, Vändras ja Häädemeestel. Varbla kandi inimestele oleks lähim ülevaatuskoht Lihula. “Kaalume veel võimalust Koonga ja Tõstamaa piirkonna külastamiseks,” lisas Vanamõisa.

Täpsed kuupäevad ja kellaajad peaksid paika saama esmaspäevaks ja need pannakse üles nii maanteeameti kodulehele kui ilmselt avaldatakse vallalehtedeski.

Peale sõiduvahendite ettenäitamise on võimalik kohapeal kõik muudki toimingud ära teha ja kokku leppida, kuidas inimesed registreerimistunnistuse ja numbrimärgi kätte saavad, et kaoks üldse vajadus Pärnu büroosse sõita, rääkis Vanamõisa.

“Need mopeedid, mis inimesed on ise erinevatest sõiduriistadest kokku ehitatud, vaadatakse kohapeal üle, pildistatakse ja kirjeldatakse, kuid nende vormistamisega läheb kauem aega, sest enne on vaja igaühe puhul selgeks teha, kas seda üldse registrisse võtta saab,” selgitas Vanamõisa.

Pärnus saab mopeede registreerida Tallinna maantee liiklusregistri büroos teisipäevast laupäevani ja varem ülevaatuse aega kokku leppida pole vaja. “Võimalusel tasuks teisipäeval mitte tulla, sest siis on tavaliselt pikem järjekord,” soovitas Vanamõisa.

Ülevaatus ja dokumentide vormistamine ei võta Vanamõisa sõnutsi palju aega ja toiminguid kiirendab, kui riigilõiv enne ära maksta. Mopeedi registreerimise riigilõiv on 9.58 ja registreerimismärgi eest 6.39 eurot. Seega, kokku peab arvestama riigilõivuks 15.97 eurot.

Kindlasti peab mopeed olema sõidukorras ja registreerimiseks tuleb kaasa võtta kõik selle masinaga seonduvad dokumendid.

Kasutusel olnud mopeedid, millel puuduvad sõiduki riikitoomise ja tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid või sõiduki seaduslikku omandamist ja valdamist tõendav dokument, registreeritakse omaniku kirjaliku kinnituse alusel.

Sellisel juhul tuleb ülevaatuse käigus esitada sõiduki seadusliku omandamise kohta seletuskiri. Sääraselt, lihtsustatud korras registreerida saab üksnes enne 1. juulit.

Kohustuslik kindlustus

Alaealised mopeediomanikud võivad lasta büroos oma mopeedi ametnikul küll üle vaadata, kuid registreerimistoiminguteks on vajalik siiski täiskasvanu kohalolu.

Olgu lisatud, et kuna liiklusseaduse järgi on mopeed mootorsõiduk, laieneb mopeedidele 1. juulist kohustuslik liikluskindlustuski.

Tagasi üles