Kihnu ja Manilaiu kalurid võivad saada oma räimekvoodi

Räimepüük.

FOTO: Henn Soodla

Kihnu ja Manilaiu püsielanikest kalurid võivad saada eraldi räimepüügikvoodi, mis välistaks olukorra, kus Pärnu rannakalurid on kvoodi täis püüdnud enne, kui kala saarteni jõuab.

Põllumajandusministeeriumis toimus teisipäeval kohtumine Liivi lahel kala püüdvate kalurite esindajatega, et saavutada püüdjate vahel kokkulepe 2013. aastaks rannakaluritele lubatud räimesaakide jagamiseks Pärnu maakonna rannakalurite, Kihnu ja Manilaiu saare kalurite ja Saaremaa kalurite vahel.

Põllumajandusministeeriumi kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo juhataja Gunnar Lambing ütles BNSile, et kohtumise peamine eesmärk oli võimaluste arutamine Pärnu maakonna Liivi lahe räimepüügi järgmise aasta lubatud saagi jaotamiseks.

Et käesoleval aastal tekkis olukord, kus seoses Pärnu rannikukalurite aktiivse püügitegevusega lõppes kevadine räimepüük varakult, said väikesaarte kalurid püüda oluliselt vähem kala kui möödunud aastatel, kuna räim jõuab saarte lähedale hiljem.

„Esmatähtis on tagada tegelike väljapüükide alusel kujunenud proportsioon väikesaarte ja Pärnu rannikukalurite räimepüükide vahel nii, et Kihnu ja Manilaiu kaluritel oleks oma kvoot, mille täitumist nad ise reguleerida saaksid ning nende räimepüük ei sõltuks Pärnu rannikukalurite püügitegevusest,“ selgitas Lambing. „Sellist seisukohta väljendas ka riigikogu liige Annely Akkermann.“

Ta tõdes, et kui väikesaartele eraldi räimepüügivõimaluse kehtestamisel aluseks võtta näiteks neljal eelmisel aastal kujunenud tegelik räimepüügi proportsioon ning seda vajadusel korrigeerida väikesaarte kasuks, oleks kokkuleppe saavutamine püügivõimaluste jagamiseks suure tõenäosusega võimalik.

Kohtumisel osalesid Pärnu maakonna ja Kihnu ning Manilaiu kalurite esindajad, riigikogu liige Annely Akkermann, Mark Soosaar, Tõstamaa vallavanem Toomas Rõhu, põllumajandus-, keskkonnaministeeriumi ja keskkonnainspektsiooni esindajad ja teised asjahuvilised.

Tagasi üles
Back