Andres Laanemets: kui õpilased näevad oma tegevusel mõju, siis kindlasti kasvab ka aktiivsus

Andres Laanemets.

FOTO: Ants Liigus

Olen jätkuvalt veendunud, et õpilasesinduste võim peaks koolides suurenema. See on oluline, kui soovime, et meie ühiskonna liikmed oleksid kodanikena aktiivsed ja noored oleksid enam kaasatud koolide juhtimisse.

Kuna koolis käivad kõik inimesed, on koolidemokraatia üks olulisi instrumente näitamaks noortele, kuidas nende aktiivsus võimaldab protsessides osaleda ja tulemusi mõjutada. Praegu see kahjuks nii ei ole, sest õpilasesinduste võim on tugevalt piiratud.

Oponendid väitsid, et õpilasesinduste mõju suurendamine ei tõsta aktiivsust. Sellega ei saa kuidagi nõustuda. Kui õpilased näevad oma tegevusel mõju, siis kindlasti kasvab ka aktiivsus. Tänased  täiskasvanud ei ole saanud võimalust koolis reaalselt otsuseid mõjutada ja ühe põhjusena on see nende passiivsuse põhjuseks. Meil on võimalus noori usaldades seda tendentsi muuta.

Oponendid arvavad, et õpilasesinduse tegevus on vaid väiksearvulise sõpruskonna hobi ja enamik õpilasi ei ole kaasatud. Kui see on mõnes koolis nii, siis seda ongi vaja muuta. Kõik õpilasesinduse valimised peavad olema demokraatlikud ja õpilased peavad tajuma, et valitutel on tõepoolest võimalik neid olulistes küsimustes esindada.

Eeldada, et noored ei suuda piisavalt vastutust võtta ja näiteks eelistaksid katkise katuse parandamisele kohvimasina ostmist, on noortele alandav. Pean normaalseks, et iga noort huvitab tema kooli hea käekäik.

Koolide juhtkondade hea tahe õpilasesindustega arvestamisel on oluline, aga ainult sellest jääb väheseks. Kindlasti tuleb muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseadust ning võimaldada noortele suurem esindatus hoolekogudes ja õppenõukogudes.

Tänan oponente huvitava väitluse eest.

Tagasi üles