Huvihariduse leping saab allkirjad

Raha.

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Homme kell 10 allkirjastavad Pärnu linnapea Mart Viisitamm ja lepingus osalevate valdade vallavanemad Kunstide majas koostöölepingu Pärnumaa laste ja noorte huvihariduse korraldamiseks ning koolituskulude katmiseks.


Leping sõlmitakse Pärnu linna ja Pärnu maakonna 13 valla (Audru, Kaisma, Kihnu, Koonga, Lavassaare, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tootsi, Tori, Tõstamaa, Varbla) vahel, teavitas Pärnu linnavalitsus avalike suhete praktikant Ivar Oja.Lepingu eesmärk on reguleerida Eesti rahvastikuregistri andmetel  Pärnumaa omavalitsuste liidu liikmete haldusterritooriumidel elavate, kuid teise lepingupoole huvikoolis õppivate õppurite koolituskulude vastastikuse katmise korda, võimaldades lastel ja noortel saada kvaliteetset ja nende huvidele vastavat huviharidust ning osaleda ühiselt huvikoolide majandamises.

Tagasi üles