Loode-Pärnu tööstusala saab miljon eurot toetust

Rajatav Loode-Pärnu tööstusrajoon jääb Tallinna maantee ja Uus-Sauga tänava vahelisse piirkonda.

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas rahastada Loode-Pärnu tööstusala infrastruktuuri väljaarendamist Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest miljoni euroga.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul aitab see miljoni euro suurune regionaalne investeering luua piirkonda sadakond uut töökohta. „Pärnumaalgi on probleemiks elanikkonna vähenemine. Kuna kolimisotsused tehakse enamasti töökoha järgi, siis just töökohtade loomisse tuleb kõige enam panustada,“ ütles Kiisler.

EASi regionaalarengu keskuse direktori Monica Hankovi sõnade kohaselt on toetuse eesmärk muuta Pärnu linna ettevõtlus- ja investeerimiskeskkond uutele ettevõtetele atraktiivsemaks ja luua pinnas, koondamaks tööstus ja tootmine logistiliselt soodsasse asukohta.

„Kasutusele võetakse endise Pärnu sõjaväelennuvälja teenindusterritooriumi maa-ala. Loode-Pärnu tööstusala esimese etapina ehitatakse toetuse abil välja tänavavõrgustik koos valgustuse ja tehnosüsteemidega,“ ütles Hankov.

Projekti kogumaksumus on 1,79 miljonit eurot, millest 56 protsenti panustab omaosalusena Pärnu linnavalitsus.

On teada esimesed ettevõtjadki, kes on kinnitanud valmisolekut tuua oma tootmine Loode-Pärnu tööstusalale. Näiteks Baltic Board Company OÜ soovib Pärnusse rajada ökoplaadi tootmise tehase. Tegemist on osaliselt Hollandi kapitali ja sealse unikaalse ehitusmaterjalide valmistamise tehnoloogiaga. Samuti on piirkonnast huvitatud Vecta Design, mis toodab unikaalseid siseinterjöörina kasutatavaid pinglagesid ja vajab uut tootmishoonet kiiresti kasvavate eksportturgude tõttu. Samuti laiendab tööstusparki Põhjamaade mäenõlvatehnikat valmistav ettevõte Ferrotek Ski Lifts.

Tagasi üles