Linn tunnustab vapimärgiga nelja tublit pärnakat

Pärnu linna vapimärgid.

FOTO: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Tänasel Pärnu linnavolikogu istungil otsustati välja anda neli linna vapimärki. Selle pälvivad Pärnu ja Vaasa linna sõprussuhete arendaja Mart Sookand, jalgpallitreener Jüri Saar, Pärnumaa kutsehariduskeskuse direktor Riina Müürsepp ja pikaaegne linnavolinik, kunagine volikogu esimees ja abilinnapea Margus Tammekivi.

Mart Sookannale otsustati linna vapimärk anda pikaaegse ühiskondliku tegevuse ja sõprussidemete arendamise eest Pärnu ja Vaasa linna vahel.

Sookand töötas aastaid Pärnu metsakombinaadi direktorina. 1970ndatel rajati tema eestvedamisel Pärnu inseneride maja. Aastatel 1995-1996 oli ta Pärnu Lions klubi president.

Sookand on Pärnu Vaasa Seltsi üks loojaid ja aastaid oli ta seltsi juhatuse esimees. Ta arendas aktiivselt koostööd Pärnu ja Vaasa linna seltside vahel.

Vaasa on Pärnu kõige kauaaegsem sõpruslinn, sõprussuhted loodi juba 1956. aastal. Sõpruslinnadest on Pärnul Vaasaga tihedaimad kultuurikontaktid.

Jalgpallitreener Jüri Saar pälvis vapimärgi pikaaegse ja tulemusliku töö eest linna spordielu edendamisel.

Saar on jalgpalluri ja meeskonna treenerina mitmekordne medali- ja karikavõitja ning 1985. aasta Eesti meister. Saar on üks Pärnu jalgpalliklubi asutajaliikmetest ja töötab klubi treenerina alates selle loomisest 1989. aastal.

2009. aastast osaleb Saar aktiivselt Pärnu spordiliidu juhatuse töös. Ta on andnud märkimisväärse panuse linna spordirajatiste korrashoidu ja arendamisse.

Riina Müürsepale omistati vapimärk panuse eest Pärnu linna arengusse ja haridusellu.

Müürsepp on aastaid töötanud Pärnus koolijuhina. Esmalt Rääma põhikooli, seejärel Pärnu majanduskooli direktorina. Viimasena nimetatust arenes välja Tartu ülikooli Pärnu kolledž, mille esimene direktor Müürsepp oli. Aastatel 2000-2005 oli ta abilinnapea ja 2005. aastast tänaseni Pärnumaa kutsehariduskeskuse direktor.   

Müürsepp on Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler. Talle on omistatud tiitel Pärnumaa aasta haridusasutuse juht ja haridus- ja teadusministeeriumi tunnustus kui aasta õppeasutuse juhile. Pärnu linn on Müürseppa hinnanud aasta naise tiitliga.

Margus Tammekivi pälvis linna vapimärgi pikaaegse ja tulemusliku töö eest volikogu esimehe ja abilinnapeana.

Tammekivi on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna juristina. Linnavolikogu esimehe kohuseid on ta täitnud kahel korral, järjepidevalt on ta olnud valitud volikogusse. Kahes linnavalitsuse koosseisus on ta olnud abilinnapea. Kogenud omavalitsustegelasena on Tammekivi osalenud paljude Pärnule oluliste otsuste tegemisel ja elluviimisel. Ta kuulub Eesti linnade liidu taastajate hulka ja on olnud selle juhatuse liige.

Varem on Pärnu linn tunnustanud Tammekivi teenetemärgiga.

Vapimärgid antakse üle 23. veebruaril Eesti Vabariigi 97. aastapäeva kontsertaktusel Pärnu kontserdimajas.

Vapimärgi statuut ütleb, et see antakse tunnustusena inimesele, kelle aastatepikkune tegevus on positiivselt mõjutanud Pärnu linna arengut ja mainet. Pärnu vapimärke on välja antud aastast 1993 kokku 88 inimesele. Märk numbriga 1 on deponeeritud Pärnu muuseumis.

Tagasi üles