iDeal kampaania

Keskkonnakaitsjad jätkavad päringuid Soomaa raie kohta

FOTO: Margus Ansu

MTÜ Eesti Metsa Abiks (EMA) saatis keskkonnainspektsioonile lisajärelepärimise seoses keskkonnainspektsiooni (KKI) avaldusega, mille kohaselt polevat Soomaa raiete suhtes lume tõttu võimalik lõplikku hinnangut anda.

EMA palus täpsustada, milliste kahtlustuste kontrollimine on keskkonnainspektsiooni hinnangul raskendatud, sest kodanikuühendusega konsulteerinud spetsialistid osutasid reale rikkumistele pelgalt fotodokumentatsioonile toetudes. Ühenduse kahtlustuste hulka kuulusid säilikpuude ebapiisav jätmine, eelmise veerraie nõuetekohase uuenemise puudumine, eri vähemuspuuliikide ja liiga vanade puude väljaraie vastavalt Soomaa kaitsekorralduskavale ja muu selline. EMA hinnangul oleks keskkonnainspektsioon pidanud väljenduma konkreetsemalt ja selgitama avalikkusele, milliseid rikkumisi saab tuvastada kohe ja milliseid lume sulades. Vastasel juhul jääb mulje, nagu üritaks inspektsioon arvatavat rikkumist pehmendada.

Kodanikuühendus juhtis KKI tähelepanu sellelegi, et OÜ Strobusi põhjendus, mille kohaselt ei peatatud raiet seoses rkkumiskahtlustuse, vaid nädala pärast algava musträhni pesitsusajaga, on Eesti oludes äärmiselt ebatõenäoline, ehkki raiepraktikana tunnustust vääriv. 

Tagasi üles