Linnavalitsus tahab Vallikääru aasa kaitse alt välja arvata

Vallikääru park on kujunenud armastatud rahvaürituste toimumiskohaks.

FOTO: Urmas Luik

Pärnu linnavalitsus taotleb keskkonnaametilt Vallikääru aasa riikliku kaitse alt väljaarvamist, et seal rahvaüritusi paremini korraldada.

Linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja Karmo Näki sel nädalal keskkonnaametile esitatud taotluse kohaselt saab aasa kohaliku kaitse alla võttes ala otstarbekamalt arendada, hooldada, säilitada. Alternatiivselt on taotluse alusel eesmärk saavutatav ka Valli pargi piire kinnitades ja kaitse-eeskirja kehtestades, millega ei seataks ebamõistlikke tingimusi Vallikääru aasal suurürituste korraldamiseks.

Rae selgituse järgi on rahvaürituste tarbeks vajalik Vallikääru aasale seadmete, telkide ja muu inventari transport ja paigaldamine, mis on teatud juhtudel võimalik üksnes mootorsõidukitega. Niisuguste masinatega sõitmine teede kõrval ei ole keskkonnaameti hinnangul kooskõlas kaitse-eeskirjaga.

Samuti on linnavalitsus seisukohal, et Vallikääru aasal ei ole looduskaitseseaduses ega kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjas nimetatud kriteeriumidele vastavat üleriigilist looduskaitselist väärtust, mida ei saaks kohaliku kaitse all väärindada.

Näki kirjast nähtub veel, et kaitse-eeskirja kitsa tõlgendamise tõttu võib väheneda linnavalitsuse soov ja huvi panustada ala säilimisse ja arendusse, näiteks kõrghaljastuse hooldusse ja ohutuse tagamisse.

Valli park võeti riikliku kaitse alla 12. septembril 1958. Park kuulub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsealasse ja on riiklik kultuurimälestis.

Tagasi üles