Tööjõuvajaduse baromeeter: Pärnumaa tööjõupuudus suureneb
Vaadake, millistes ametites valitseb töökäte nappus!

Vastne baromeeter näitab, et Pärnumaal on väga suur puudus tegevusjuhendajatest, tugiisikutest, tervishoiuasutuste hooldajatest, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutajatoe tehnikutest ja kokkadest.

FOTO: Mailiis Ollino

Töötukassa vastne tööjõuvajaduse baromeeter näitab, et tööjõupuudus Pärnu maakonnas lähiajal kasvab.

Baromeeter näitab, et Pärnumaal on väga suur puudus tegevusjuhendajatest, tugiisikutest, tervishoiuasutuste hooldajatest, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutajatoe tehnikutest ja kokkadest. Nende ametite oskajate järele nõudlus lähiajal kasvab.

Tegevusjuhendajate puhul on põhjus asjaolus, et seadusest tulenevalt peab töötajal olema vajalik kutsestandard, mis paljudel töötajatel veel puudub. Tugiisikute puhul on peamine takistus ebasobiv lepinguvorm: töötajatega tehakse lepingud, millega ei kaasne ravikindlustust. Kokkade põud aina suureneb. Ühe põhjusena saab välja tuua, et kutse omandanud inimesed ei soovi õpitud erialal töötada, selles ametis on raske leida tööd 8–17. Samuti nõuab kokaamet head füüsilist vormi.

Maainimestel on sageli võimatu tööle saada, sest ühistransport vajalikel kellaaegadel puudub.

Üldiselt on tööjõunappusega valdkondade loetelu võrreldes eelmise baromeetri tulemustega pikenenud. Paljude ametite puhul takistavad töötajaid leida vahetustega töö, pikad tööpäevad, töötasu, mis ei vasta töötaja ootustele, ja ebapiisav kvalifikatsioon. Kahjuks ei ole kõik inimesed valmis õppima, samal ajal ei leia paljude ametite puhul digioskuste või muude valdkonnapõhiste oskusteta tööd.

Töötukassa koostab kaks korda aastas tööjõuvajaduse baromeetrit, mis prognoosib lühiajalist tööjõuvajadust ametite kaupa. Prognoosi koostavad töötukassa maakondlikud osakonnad, mis kaasavad eksperte väljastpoolt töötukassat.

Tööjõuvajaduse baromeetris hinnatakse sedagi, millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk. Pärnumaal on töötajaid üle raamatupidamise keskastme spetsialistide, dokumendihalduse spetsialistide ja andmesisestajate hulgas.

Tagasi üles