Selgub Tori valla sümboolika: kas rõhuda loodusele või vaprusele ja edule?

Lõpliku otsuse sümboolika suhtes teeb volikogu.

FOTO: Pärnu Postimees

Tuleval neljapäeval otsustab Tori vallavolikogu, milline saab olema valla uus sümbol. Rahvahääletuse võitnud kavandi kõrval on kaalukausil üks hoopis uus variant.  

Märtsi algul said Tori valla elanikud valida kolme ideekonkursile laekunud sümboli vahel. Hääletusel osalemise aktiivsus oli valla avalike suhete spetsialisti Katariina Vaabeli sõnutsi väga madal: kaasa rääkis 1,07 protsenti elanikest.

Kõige enam eelistati kavandit „Hoburaud“.

See sümbol iseloomustab soiseid alasid, valda läbivat Pärnu jõge ja veekogusid, Tori hobusekasvandust, õnne ja edu, nelja liitunud omavalitsust, kuldseid viljapõlde ja päikest, metsi, samuti loodus- ja jahiturismi.

FOTO: Tori Vald

Peale selle läheb volinike valikusse viimasel hetkel lisandunud, Priit Herodese saadetud kavand, mis rahvahääletusele ei jõudnud.

Selles kavandis tähistab kuldne autori kirjeldusel eluandvat valgust, ülimat tõde ja edu ning on Pärnumaa ja Eesti vapi värv. Punane märgib vaprust, armastust, Püha Vaimu tegevust ja on Tori vallaga ühinenud Sindi linna vapi värv. Hõbedane on tarkuse, ustavuse ja hingepuhtuse tunnusvärv. Kilbi laineline jaotus tähistab valda läbivat jõge, hobuseraud on muistsetest aegadest tuntud õnnemärk, mis viitab hobusekasvatuselegi. (Esialgne kavand on loodud asendusvärvidega, kus hõbedasele vastab valge ja kuldsele kollane.)

FOTO: Tori Vald

“Kuna mul on Tori valla ja inimestega õige mitu seost, suhtun teie sümbolite otsingutesse erilise huvi ja ajuti murega. Heraldiku ja muinsuskaitsjana pean rõhutama, et vapinduses hinnatakse järjepidevust, oma juurte tundmist ja nende näitamist. Haldusreformi tulemusel toimunud ühinemisi ei tohiks võtta kui maailmavaatelist revolutsiooni, mis pühib minema kogu varem olnud sümboolika. Tihti piisab sellest, kui teha mõningaid täiendusi olemasolevale,” selgitas Herodes, miks ta valla pöördumise peale otsustas enda kujundatud kavandi saata.

21. märtsi volikogus küsis sümboolikakomisjon volikogu liikmete arvamust, kas lisada uus kavand volinikele valikusse või jätta ainult üks, rahvahääletuse läbinud kavand. Otsustati, et uue kavandi valikusse lisamine on põhjendatud. Ja nüüd, järgmisel neljapäeval selgub lõplik otsus.

Tagasi üles