Liikumispuudega inimeste kutsehariduse projekt sai rahastuse

Vana pargis asuv Saksa tehnoloogiakool sai projektirahastuse taotlusele positiivse vastuse.

FOTO: Urmas Luik

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool kirjutas Erasmus+ strateegilise koostöö projekti ja sai sellele rahastuse.

Projekt “Puuetega inimeste tööhõive võimaluste suurendamine kutsealases koolituses rakendatavate e-õppe vahenditega multimeedia disaini erialal” võimaldab liikumispuudega inimestel omandada kutseharidus kujundaja erialal ja sellele vastav kvalifikatsioon. See loob head eeldused ka nende töölesaamiseks. Tegemist on töökohapõhise õppe kohandatud vormiga, kus kogu õppekava läbitakse kodus e-õppe teel ja praktika ettevõttes kaugtöö vormis. Selleks luuakse e-õppekava ja sellele vastavad e-moodulid. Pärast moodulite loomist moodustatakse õppegrupid ja järgneb katseperiood.

Kogu õppekava on üles ehitatud digivahenditele. Osaleja asukoht ei ole oluline, tänu e-õppele võib õppida igal pool Pärnust San Francisconi. Tähtis pole ka keel, sest projekt on rahvusvaheline ja õpe võib toimuda peale eesti keele ka saksa või inglise keeles. Projekti kestus on kaks ja pool aastat, millest esimene pool kulub sisu loomisele ja teine õppetööle.

Projekti juhib ja koordineerib Saksa Tehnoloogikool. Partneriteks on Kuressare Ametikool, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus, Sihtasutus Stiftung SBH Saksamaalt ja Austria Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum Österreich. 

Hindajate poolt heaks kiidetud projekt sai 87 punkti 100 võimalikust ja see algab käesoleva aasta detsembris. Projekti  elluviimine läheb maksma 270 000 eurot, mille eraldab SA Archimedes. 

Tagasi üles
Back