Omanikel lasub kohustus hoida kinnistuga piirnev kõnnitee puhas (1)

Merle Rallmann
, veebitoimetaja
Copy
Puud on oma lehed langetanud ja temperatuur ei ole veel püsivalt miinuses, kinnistuomanikel on tagumine aeg kõnniteed puulehtedest puhtaks teha.
Puud on oma lehed langetanud ja temperatuur ei ole veel püsivalt miinuses, kinnistuomanikel on tagumine aeg kõnniteed puulehtedest puhtaks teha. Foto: Urmas Luik

Märjad puulehed muudavad kõnniteed libedaks ja seal liikumise ohtlikuks, mistõttu Pärnu linnavalitsuse korrakaitseteenistus tuletab meelde, et kinnistuomanikel on kohustus hoida korras ja puhas nii oma kinnistu kui ka kinnistu ja sõidutee vaheline kõnnitee.

Pärnu linna heakorraeeskirja järgi on kõnniteega külgneva maatüki omanik kohustatud aasta ringi korraldama kinnistuga piirneva kõnnitee puhastamise nõnda, et seal oleks ohutu liigelda.

See tähendab kinnistu ja kõnnitee puhastamist puulehtedest, okstest, olme- ja ehitusprahist ning talvel kindlasti lume koristamist ja libedustõrjet.

“Hoides kõnniteed puhtad, hoolitseme nii iseenda kui kaaskodanike turvalisuse eest,” ütles Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Anu Villmann.

Kui keegi libeduse tõttu kõnniteel kukub, vastutab kõnniteega piirneva kinnistu omanik, kes on jätnud tee korrastamata. Kukkunud inimesel on õigus esitada kinnistuomanikule kahjunõue.

Kui kinnistuomanik ei täida heakorra tagamise kohustust, saadab korrakaitseteenistus talle märgukirja kõnnitee korrastamiseks. Kui omanik heakorda ka siis ei taga, on teenistusel õigus algatada väärteomenetlus.

“Enamasti asi nii kaugele ei lähe ja kodanikud reageerivad juba märgukirja peale,” täpsustas Villmann.

Korrakaitseteenistuse eesmärk ei olegi kedagi trahvida, vaid tuletada kinnistuomanikele meelde nende kohustusi, ühtlasi soovib teenistus tänada neid, kes oma kohustusi aasta läbi täidavad.

Seega nüüd, kui puud on lehed langetanud ja temperatuur ei ole veel püsivalt miinuses, on tagumine aeg kõnniteed puulehtedest puhtaks teha.

Pärnu keskuslinnas veab kokku riisutud puulehed ja muud haljastusjäätmed tasuta ära AS Ragn-Sells. Ilma rahata viiakse haljastusjäätmed minema juhul, kui kogutud materjal on pakendatud konteinerisse, kus ongi ainult biolagunevad aiajäätmed või on aiajäätmed pandud rohelistesse biolagunevatesse kottidesse.

Nõuetekohaselt pakendatud puulehtede ja muude biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete tasuta vedu saab tellida telefoninumbril 606 0439 või e-posti teel parnu@ragnsells.ee.

Tagasi üles