Põhja-Pärnumaa planeerib uueks aastaks ligemale 13 miljoni eurost eelarvet

Eno-Gerrit Link
, veebilehe toimetaja
Copy
Põhja-Pärnumaa plaanib uueks aastaks tänavusega võrreldes 65 468 euro võrra väiksemat eelarvet.
Põhja-Pärnumaa plaanib uueks aastaks tänavusega võrreldes 65 468 euro võrra väiksemat eelarvet. Foto: Sille Annuk / Tartu Postimees

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus saatis volikokku valla järgmise aasta eelarve projekti, mille põhitegevuse tulud on ligemale 13 miljonit eurot ja kulud 12,2 miljonit eurot.

Võrreldes tänavuse eelarvega on 2020. aasta oma 65 468 euro võrra väiksem.

Investeerimistegevuseks on planeeritud 1,7 miljonit eurot ja finantseerimistegevuseks ligemale 450 000 eurot. Reservfondi suuruseks kinnitatakse 125 000 eurot.

Investeeringutegevuse suurim projekt on järgmisel aastal Vändra Rukkilille lasteaia maja renoveerimine. Tänavuses eelarves oli lasteaia renoveerimiseks planeeritud 353 850 eurot, millest keskkonnainvesteeringute keskuse toetus moodustas 208 772 eurot. Hanke tulemusel kallines projekt tunduvalt ja lükati edasi 2020. aastasse. Eelarvesse on kavandatud 900 000 eurot, omaosalus kaetakse laenuga.

Valla teedele tolmuvaba katte ehitamiseks ja katte säilitamiseks on eelarves planeeritud 127 000 eurot.

Vändra alevi tänavavalgustuse rekonstrueerimise kuludeks on eelarves 295 000 eurot, millest ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 206 500 eurot.

Elektriliinide iga-aastaseks uuendamiseks vallas ja Pärnu-Jaagupi piirkonna elektrirajatiste ostuks on 45 000 eurot.

20 000 euroga kavandatakse uuendada Vändra korvpalliväljakut. Valla eri piirkondadesse tahetakse rajada laste mänguväljak või välijõusaal. Eelarves on selleks arvestatud 15 000 euroga.

Vändra gümnaasiumi eelarves on 19 500 eurot koolisöökla väljastusleti paigaldamiseks ja õuesõppeklassi rajamise lõpetamiseks.

Vahenurme kolme sotsiaalmaja soojustamiseks ja küttesüsteemi renoveerimiseks on eelarves omaosaluse tasumiseks 75 000 eurot. Projekt läheb maksma 150 000 eurot, millest pool taotletakse KredExist. Projekt viiakse ellu, kui see saab rahastuse.

Pärnu-Jaagupi jäätmejaama autokaalu soetamise omaosaluse summa on eelarves 5000 eurot.

Põhja-Pärnumaa kaasavaks eelarveks plaanitakse 20 000 eurot.

Laenuintresside tasumiseks on eelarves 61 400 eurot.

Põhitegevuse kuludeks on eelarves kavandatud 12 221 513 eurot: sotsiaalabi-, tegevustoetusteks ja liikmemaksude tasumiseks plaanitakse 681 028 eurot, tööjõukuludeks 7,4 miljonit eurot ja majandamiskuludeks neli miljonit eurot.

Hariduskulude 2020. aasta eelarve on 6,7 miljonit eurot, mis moodustab 54,9 protsenti põhitegevuse kuludest.

Sotsiaalkaitse eelarve on ligemale kaks miljonit eurot.

Üldised valitsussektori teenuste kulud on ligemale 1,5 miljonit eurot, moodustades 10,9 protsenti põhitegevuse kuludest.

Vaba aja, kultuuri ja religiooni kulude eelarve on 1,26 miljonit eurot.

Majanduseelarve on 369 840 eurot, keskkonnakaitse kulude oma 192 370 eurot. Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud on plaani järgi 288 023 eurot.

Tervishoiuteenuste kuludeks on 2020. aastal planeeritud 10 000 eurot. Selle raha eest viiakse Tootsi perearstipunkt üle lasteaia ruumidesse.

Volikogu arutab eelarvekava 19. detsembri istungil.

Tagasi üles