Pärnu varjupaik avab uksed naabervalla hädalistele

Pärnu Postimees
Copy
Pärnu täiskasvanute varjupaigas on kohti rohkem kui linnas abivajavaid inimesi.
Pärnu täiskasvanute varjupaigas on kohti rohkem kui linnas abivajavaid inimesi. Foto: Urmas Luik

Pärnu linna- ja Tori vallavalitsus sõlmisid koostöölepingu, mille järgi linn võimaldab korraga kümnel Tori valla elanikul ööbida ja päevalgi olla Suur-Posti tänavas Pärnu täiskasvanute varjupaigas.

Tori vallal endal ei ole täiskasvanute varjupaika, kuid vajadus selle järele on. Osalt vajavad abi need inimesed, kes siiani elanud Sindis osas Pärnu maantee 27a korterites.

“Ajalooliselt on see nii välja kujunenud, sest Sindi linnal oli palju vabana seisvaid eluruume, mida abivajajatele kasutamiseks jagati. Siiani ongi mõni Pärnu mnt 27a korter täitnud varjupaiga rolli, kuid tingimused on seal väga halvad,” rääkis Tori abivallavanem Priit Ruut. “Nüüd, mil korrastame valla sotsiaaleluruume, on tekkinud vajadus varjupaiga teenuse järele neile, kes ei pea kinni ühiselu reeglitest, ja inimestele, kes vaatamata korduvale meeldetuletusele ja omavalitsuse järeleandmisele ei ole asunud likvideerima oma üüri- ega kommunaalvõlgnevusi.”

Pärnu linna ja Tori valla vaheline leping näeb ette, et Suur-Posti tänava varjupaigas on ööbimiskoht kuni kümnele Tori valla elanikule, aga kui kohti leidub, saab seal peatuda ka rohkem vallaelanikke.

Vald teavitab iga abivajaja varjupaika suunamise soovist vähemalt kolm päeva ette ja linn edastab info varjupaiga teenuse osutajale mittetulundusühingule Horisont.

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu kinnitusel piisab varjupaigas kohti, võimaldamaks Tori valla peavarjuta inimestele majutust ilma, et see vähendaks teenuse kättesaadavust pärnakatele.

Pärnu täiskasvanute varjupaigas on 62 ööbimiskohta. Suvel vajab teenust vähem, talvekuudel rohkem elanikke. Keskmiselt ööbib varjupaigas iga päev 15–20 inimest.

Läinud aastal vajas varjupaika 123 inimest, kellest 30 olid muude omavalitsuste elanikud, kes viibisid varjupaigas lühikest aega.

Alaliselt ehk 12 kuud elas mullu varjupaigas kolm ja seitse kuni 12 kuud 19 inimest. Ülejäänud vajasid ulualust lühemat aega.

Tori vald on esimene omavalitsus, millega Pärnu linn täiskasvanute varjupaiga teenuse osutamise koostöölepingu sõlmis. Leping kehtib käesoleva aasta lõpuni.

Tagasi üles