Lääneranna vald annab oma sotsiaalnõunikule aukodaniku tiitli

Maie Ausmeele tööd on hinnatud Varbla valla vapimärgi, Pärnumaa vapimärgi ja sotsiaalministeeriumi aukirjadega.

FOTO: Urmas Luik

Lääneranna vallavolikogu otsustas omistada valla aukodaniku nimetuse kohalikule kauaaegsele sotsiaaltöö spetsialistile Maie Ausmeelele.

Maie Ausmeel asus Varbla valda tööle 1993. aastal ja töötas valla sotsiaalnõunikuna 24 aastat. Valdade liitumisest alates on ta ametis Lääneranna valla sotsiaaltöö spetsialistina.

Ausmeele eestvedamisel asutati 1996. aastal Varbla hooldekodu, mille tööd ta juhtis palju aastaid. Praegu kuulub ta ka sihtasutuse Lääneranna Hoolekanne nõukokku.

Sotsiaaltöö spetsialistina tegeleb Ausmeel kõigi Lääneranna valla eakatega, külastab kodusid, otsib abivajajaile hooldajaid ja hooldekodu kohti. Kuigi Lääneranna vald on alles pisut üle kahe aasta vana, on Ausmeelel ülevaade kogu valla eakatest ja nende probleemidest. Ühtlasi aitab ta välja arendada valla sotsiaalsüsteemi.

Samuti on Ausmeele südameasjaks olnud laste heaolu. Ikka ja jälle tulevad Varbla kandi kunagised noored, nüüdseks juba täiskasvanud inimesed, teda tervitama ja tänama.

Ausmeel on suure empaatiavõimega sotsiaaltöötaja, osates märgata inimeste muresid ja neid ka aidata. Ta teeb oma tööd, arvestamata vajadusel kellaaega ega nädalapäeva.

Vastne aukodanik leiab aega osaleda MTÜ Varbla Külaseltsi ettevõtmistes.

Töö ja ühiskondliku tegevuse kõrvalt ei ole Maie Ausmeel unarusse jätnud oma peret, kus kasvab juba neljas põlvkond kolme lapselapselapsega.

Maie Ausmeele tänuväärset tööd ja töökust on hinnatud Varbla valla vapimärgi, Pärnumaa vapimärgi ja sotsiaalministeeriumi aukirjadega.

Tagasi üles
Back