Koroonasse nakatunud meditsiinitöötajate heaks kogutud annetused jõuavad Pärnusse

Eesti Punane Rist andis üle koroonasse nakatunud meditsiinitöötajate toetuseks kogutud annetused.

FOTO: Eesti Punane Rist

Eesti Punane Rist andis täna haiglatele üle koroonaviirusega nakatunud töötajate toetamiseks kogutud annetused. Heatahtlikelt toetajatelt kogunes annetusi 6500 euro jagu, millest 1233 eurot jõuab Pärnu haiglas haigestunud töötajateni.

Eesti Punane Rist korjas annetusi aprilli keskpaigast. Annetussumma jagunes Kuressaare ja Pärnu haigla ning Lääne-Tallinna keskhaigla vahel proportsionaalselt haigestunud töötajate arvuga, just nendes ravilates leidus töötajate seas kõige rohkem nakatunuid.

Pärnu haiglas haigestus ühtekokku 26 töötajat: suur osa neist kiirabist, lisaks õendus-hoolduskekusest ja nakkusosakonnast.

“Paljud Eesti inimesed soovisid keerulisel ajal avaldada annetusega austust ja tänu ning toetada neid, kes oma tööd tehes ja teiste eest hoolt kandes ise nakatusid. Seetõttu alustasime annetuste kogumist eesmärgiga olla toeks neile arstidele, õdedele, hooldajatele ja teistele haiglatöötajatele, kes oma tervisega riskides koroonapatsientide eest hoolitsesid ja seetõttu ise haigestusid,” selgitas Eesti Punase Risti president Harri Viik sümboolsete tšekkide üleandmisel. “Me ei saa korvata nende lähedastele aega ega muretunnet, kuid avaldame austust ja tänu ilmutatud vapruse eest,” lisas Viik.

Pärnu haiglast võttis sümboolse tšeki vastu sealne kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets.

FOTO: Eesti Punane Rist

Et 6500 eurot jõuaks nendeni, kellele see mõeldud, tehti koostööd ravilatega, mis eriolukorras said koroonapatsientidega tegelemisel kõige suurema koormuse.

“Meditsiinitöötajatele oli eriolukord eriti raske: neil olid pikad ja väsitavad tööpäevad, tihtipeale ei olnud neil seejuures võimalik pikka aega näha ega kallistada oma lähedasi. Ometi leidsid nad endas jõudu ja tugevust iga päev haigete eest hoolt kanda,” kiitis Viik eesliinil iga päev panustanuid.

“Selle kõige juurde kuulub paratamatult risk nende endi tervisele. Nad teavad seda, see on osa nende tööst,” lisas Viik. “Eesti Punane Rist tänab südamest kõiki, kes oma elu ja tervisega riskides iga päev haigete eest hoolt kannavad ja meie inimeste elu päästavad!”

Kogutud 6500 eurot jagunes kolme haigla vahel vastavalt haigestunud töötajate arvule.

FOTO: Eesti Punane Rist

Tagasi üles