P, 4.06.2023

Uuel nädalal algab Pärnu kaasavasse eelarvesse ideede esitamine

PP
Facebook Twitter
Comments
Pärnu linn.
Pärnu linn. Foto: Mailiis Ollino

Esmaspäevast 19. juunini saavad elanikud ja juriidilised isikud omavalitsuse infosüsteemi kaudu Pärnu kaasavasse eelarvesse ideid esitada, võitjad selguvad pärast detsembris korraldatavat rahvahääletust.

Kaasava eelarvega rajatakse objekte, mis asuvad Pärnu või mõne tema osavalla territooriumil, ühtivad linna arengueesmärkidega, pakuvad avalikku hüvet, on igaühele suurema osa ajast tasuta kasutada ega too kaasa ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve objektiks ei ole linnavalitsuse hallatavate asutuste, enamusosalusega äriühingute ja linna asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud või ideed, mille realiseerimine tooks kellelegi otsest ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

Ideed esitades tuleb kirja panna esitaja nimi ja kontaktandmed; idee nimetus, kirjeldus ja rajatava objekti asukoht ning eeldatav maksumus.

Esitatud ideid hindab ja valib neist teostatavad välja hindamiskomisjon, kellel on õigus idee tagasi lükata. Komisjon võib töösse kaasata valdkonna eksperte, esitada idee autorile täpsustavaid küsimusi ja soovida lisaselgitusi. Analüüsi ja hindamise käigus võib sarnaseid ideid liita ja ideed täiendada.

Ideid hinnates ja valides analüüsib komisjon idee mõju linnaruumile ja elanike kogukonnatundele ning idee teostatavust 2024. aasta jooksul. 

Esitatud ideede lõplik paremusjärjestus selgub rahvahääletuse tulemusel, mis korraldatakse 1.–31. detsembrini elektrooniliselt omavalitsuste infosüsteemis VOLIS ja on salajane. Hääletada saab ainult ennast identifitseerides.

Rahvahääletusel toetust leidnud ideede elluviimise korraldab linnavalitsus või sõlmib idee esitajaga sihtfinantseerimise lepingu.

Kaasavaks eelarveks on eraldatud 80 000 eurot, millest kuni 50 000 on mõeldud keskuslinnale ja kuni 10 000 igale osavallale. Kui mõne osavalla ideede maksumus jääb alla 10 000 euro, ei lähe jääk enam keskuslinna ideede elluviimiseks, vaid lisatakse selle osavalla järgmise aasta kaasavasse eelarvesse. Esitatava idee minimaalne suurus on 3000 eurot.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane Pärnu linna (omavalitsuse) elanik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Pärnu linn. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme idee poolt.

Rahvahääletuse tulemusena tekkinud pingereast kuuluvad elluviimisele paremusjärjestuse alusel enim hääli saanud Pärnu keskuslinna, Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavalla ideed.

Eelmise aasta Pärnu kaasava eelarve rahvahääletuse võitsid Vana-Pärnu seikluspark, Tõstamaa madalseiklusrada ja Vaskrääma mängulinnak.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles