Pärnus mõõdab nüüd ilmaolusid poolsada andurit

Kristo Niglas
, Reporter
Copy
Andmed jooksevad reaalajas andmebaasi, mis laseb võrrelda suviseid temperatuurierinevusi rohelistel aladel, hoonestatud aladel, linnast väljas, mere ääres.
Andmed jooksevad reaalajas andmebaasi, mis laseb võrrelda suviseid temperatuurierinevusi rohelistel aladel, hoonestatud aladel, linnast väljas, mere ääres. Foto: Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

Pärnu linna ja maakonna avalikku ruumi paigaldati äsja rahvusvahelise projekti Regions4Climate käigus ligemale 50 ilmaandurit, mis annavad põhjaliku ülevaate piirkonna mikrokliima kohta.

Kliimamuutused tekitavad muret eri paigus ja linnade üks süvenevaid probleeme on kuumasaared. Need on hoonestatud, asfalditud ja muu taristuga kaetud alad, mis soojadel päevadel tõmbavad ligi keskmisest rohkem päikest ja kuumenevad üle. “Kuumalained on üks peamisi tulevikukliima riske, mis Eestis on viimase kümnendi suvedel juba avaldunud. Selle sajandi keskpaigast kasvab nende sagedus oluliselt,” märgitakse Eesti kliimamuutustega kohanemise arengukavas aastani 2030. “Kuumalained võimenduvad linnades soojussaare efektina, mille suhtes on eriti tundlikud kroonilised haiged, väikelapsed ja eakad, kelle seas suureneb haigestumise ja suremuse risk.”

Kuumasaari on võimalik vältida teadliku linnaplaneerimisega, samal ajal puudub nende paiknemise ja linnade mikroklimaatiliste tingimuste kohta üldjuhul korralik ülevaade, sest ilmajaamad asuvad linnade äärealadel – roheluses, kus temperatuur madalam.

Ilmaandurite võrgustik jääb üles septembrini 2026 ehk üle kolmeks aastaks.
Ilmaandurite võrgustik jääb üles septembrini 2026 ehk üle kolmeks aastaks. Foto: Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskus

Nüüd on Pärnu linn ja maakond saanud 50 ilmaandurit, mis annavad põhjalikuma ja tõepärasema ülevaate piirkonna ilmaoludest. Üheksa andurit olid paigas juba varem, projektiga Regions4Climate lisandus 41. Tänavapostidele paigaldatud andurid mõõdavad temperatuuri ja suhtelist õhuniiskust. Andmed jooksevad reaalajas andmebaasi, mis laseb võrrelda suviseid temperatuurierinevusi rohelistel aladel, hoonestatud aladel, linnast väljas, mere ääres. Suurem osa anduritest asub kesklinnas ja rannaalal ja rajatava Rail Balticu terminali ümbruses, ülejäänud ka Tori vallas.

Andurite paigaldamist juhtis Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskus (SEI Tallinn), andurid telliti ettevõttelt Superhands ja tänavapostide külge seadis need üles Teede Tehnokeskus. Ilmaandurite võrgustik jääb üles septembrini 2026 ehk üle kolmeks aastaks.

Ilmaandurite võrgustik aitab Pärnu piirkonnas teha teadlikumaid linnaplaneerimise otsuseid nii praegu kui tulevikus.

Blaine Lowry,​ SEI Tallinna ekspert

Andmete abil kaardistatakse kuumasaari, neid kasutatakse andmepõhiseks linnaplaneerimiseks ja kliimariskidega kohanemiseks. Tulevikus ka ilmaennustamiseks ja kliimamuutuste haavatavuse hindamiseks. “Ilmaandurite võrgustik aitab Pärnu piirkonnal teha teadlikumaid linnaplaneerimise otsuseid nii praegu kui tulevikus,” selgitas SEI Tallinna ekspert Blaine Lowry. “Eesmärk on muuta linnakuumuse negatiivne mõju võimalikult väikeseks nii elanikele kui taristule.”

Rahvusvaheline Regions4Climate kasutab uuenduslikke lahendusi, et muuta eri piirkonnad kliimamuutustele vastupidavamaks, tehes koostööd huvirühmadega. Projekti osalised töötavad välja ja hindavad moodsaid tehnoloogiaid, nende lõimimist ja kasutuselevõttu koos uute ärimudelite ja uuenduslike poliitikameetmetega. Nii lihtsustub valdkondlike otsuste tegemine, kuna tekivad tõestatud, laiendatavad ja hõlpsasti korratavad lahendused, et kliimamuutustega kohaneda. Projektis osaleb 44 partnerit 13st Euroopa riigist ja lahendusi katsetatakse 12 piirkonnas, millest üks on Pärnumaa.

Projekt algas jaanuaris 2023 ja kestab viis aastat. Eestist osalevad selles SEI Tallinn, Eesti keskkonnauuringute keskus, Pärnumaa arenduskeskus ja Pärnu linn.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles