Pärnu vanimas eeslinnas taastatakse munakivisillutist

Kalamehe tänava üles kaevatud munakivisillutis laotakse uuesti ja tänav saab senisest korrektsema väljanägemise.

FOTO: Urmas Luik

Pärnus ulatuslike torutööde käigus üles kaevatud 120meetrine Kalamehe tänava lõik saab uue munakivisillutise, peale Kalamehe tänava on Pärnus munakivisillutist pisut säilinud vaid samas kandis asuval Tui tänaval ja Port Artur 2 esisel platsil.


Kalamehe tänav kaevati lahti seoses Pärnu linnaosade ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimisega eelmise aasta lõpus.

Pärast torutööde lõppemist aluskihiga kaetud tänavale hakati uuesti kive laduma tänavu juuli alguses. „Loodame tänavalõigu valmis saada septembri esimesel nädalal. Kuid kõik sõltub ilmast,“ ütles Kalamehe tänaval töid teostava Nurme teedeehituse projektijuht Gert Jürgenson.

Tänavate algilme taastamine on tellija AS Pärnu Vee nõue.

Jürgensoni sõnutsi on munakivisillutise ladumine tänavale umbes 100 korda töömahukam kui asfaltimine. „Aluskihi panek võtab mõlemal juhul umbes niisama kaua aega. Aga kui 120meetrisel tänavalõigul munakivide ladumiseks kulub brigaadil umbes 60 tööpäeva, siis asfaltimiseks vaid neli-viis tundi,“ tõi Jürgenson näite.

Möödunud aasta lõpus Kalamehe tänavast kaevatud munakivid ladustati torutööde tegemise ajaks linnast väljas asuva OÜ Nurme Teedeehituse laoplatsile. Koos mulla ja liivaga üles võetud kivid tuli enne linna tagasitoimetamist sodi seest käsitsi sortida.

Jürgensoni sõnutsi on munakivisillutise ladumine puhas käsitsitöö. „Iga kivi tuleb eraldi välja valida ja paika sobitada. Kivi kõige pikem külg peab paika asetamisel olema vertikaalselt, kivi teravik allapoole ja lapik ots ülespoole,“ kirjeldas Jürgenson kiviladumise tehnikat. „Samuti tuleb kivi sobitada teiste kividega, et nad asuksid tihedalt üksteise kõrvalt.“

Jürgensoni väitel alustasid nad Kalamehe tänaval töökäigu kiirendamiseks kivide panekut tänavalõigu mõlemast otsast korraga. Munakivitee tuleb kuue meetri laiune, samuti laotakse osaliselt munakividest Kalamehe ja Suur-Jõe tänava ristmiku juures olev plats. Teeserva äärmised kivid toestatakse betooniga ning tee mõlemasse serva kuni elamuteni tuleb haljastus.

Kalamehe tänava kividest praeguse tee tarvis ei jätku, sestap tuuakse puuduvad kivid samas kandis üles kaevatud ülejäänud tänavatelt. Ammustel aegadel olid sealses piirkonnas valdavad munakiviteed.

Kuna munakivide ladumine pole tänapäeval tavaline, nõustas Nurme Teedehituse töömehi alguspäevadel ennegi sellist sillutist teinud oskustööline.

Arhitekt Piret Looveere kinnitusel oli Kalamehe tänava sillutis enne tööde algust üsna rikutud ja korrapäratu. Nüüdsest saab tänav selgelt piiritletud ja korrektse väljanägemise.

Samuti kaevati ja kaevatakse veel torutöödega seoses hulganisti munakive välja Pärnus Lõuna tänaval. „Need kivid leidsid enamikus uue koha Vallikääru ehitusel,“ ütles AS Terrati projektijuht Kuldar Väl-jataga. „Lõuna tänaval oli asfaldi all munakivitee säilinud tänu sellele, et torud olid seal pandud kõnnitee, mitte sõidutee alla.“

Looveer rääkis, et Kalamehe tänava piirkond on Pärnu vanim eeslinn. „Kalamehe tänav oli kaartidel märgitud juba 18. sajandi algul, täpsemalt 1705. aastal,“ sõnas ta. Eeslinn kasvas jõe poole ja keskajal asus seal kaluriküla. „Võib arvata, et sealt on tänav oma nimegi  saanud,“ lisas Looveer.

Arhitekti sõnutsi sarnaneb sealse piirkonna tänavate praegune struktuur Rootsi aja omaga ja just Kalamehe tänaval on kõige laiemalt säilinud sillutis.

 

Tagasi üles