Linnakodaniku maja arhiiv täienes

Eesti sõjameeste Pärnu ühenduse meeskoori vanem Vambola Remmel andis enda koostatud kroonikaraamatud Pärnu linnakodaniku majale.

FOTO: Urmas Luik

Pärnu linnakodaniku maja arhiiv täienes Eesti sõjameeste Pärnu ühenduse meeskoori kroonikaraamatutega, need on koostanud koorivanem Vambola Remmel.

Käsitsi kirjutatud, faktitäpsed ja fotodega täiendatud kroonikaraamatud annavad ülevaate 1995. aastal esimest korda avalikkuse ette tulnud meeskoori liikmetest, nende käekägust, esinemistest.

Pärnu linnakodaniku maja perenaine Hilja Treuberg ütles, et see on tänuväärne materjal, mille koorivanem koos dirigent Helle Kullamaaga neile alalisele hoiule tõi.

Treubergi jutu järgi on linnakodaniku majja varemgi toodud huvitavat ajaloolist materjali, näiteks omaaegse KETA klubi arhiiv, mille oli säilitanud Erich Tamm ja mis kajastab olulist lõiku Pärnu linna kultuuriloos.

Hoiul on ka üle 70 isikuloo ja ühe meeskodaniku arhiiv, milles on tallel näiteks tema eluajal väljaantud igasugused tõendid ja muud dokumendid, kaasa arvatud korstnapühkija töö eest tasumise tšekk.

“Märgime meile toodud materjalid, olgu fotod või käsikirjad ja kroonikad, üles meie pearaamatusse, huvitavad asjad saab vajadusel edasi anda muuseumi hoiule,” mainis Treuberg.

Tagasi üles