Koolid peavad veel ebavõrdsusega leppima
Vaata, palju teenivad õpetajad Pärnumaa koolides!

  • Ebavõrdsust leiab enamikus liitunud omavalitsustes.
  • Linnalähedastes koolides makstakse paremat palka kui Pärnust kaugemal.
  • Kulude ühtsustamine on haldusreformi järel kõigi omavalitsuste prioriteet.

Sauga kooli õpetajaile on läbi aastate makstud Eesti kõrgeimat keskmist töötasu (tõsi, seda tingib erivajadustega laste pearahagi), umbes 20 kilomeetrit eemal peavad kolleegid vähemalt esialgu leppima leppime märgatavalt väiksema töötasuga.

FOTO: Lilli Tölp

Ühinenud omavalitsuste eelarve koostamisel selgus, et pärast haldusreformi on sama valla koole võrdselt kohelda peaaegu võimatu. Vallajuhid loodavad, et ehk õnnestub olukorda parandada tulevikus.

Tellijale

Ebavõrdsust leiab mingil määral enamikus liitunud omavalitsustes. Näiteks­ teenivad Häädemeeste vallas Uulu kooli õpetajad juba mitu aastat keskmiselt rohkem kui Metsapoole põhikooli­ ja Häädemeeste keskkooli pedagoogid.

Pärnu Postimehega vestelnud õpetajate hinnangul lisab ebavõrdsust tõik, et linnalähedastes koolides makstakse paremat palka kui Pärnust kaugemal, sest muidu lähevad linna lähedal elavad pedagoogid Pärnu tööle.

Tagasi üles