Saugalaste kaalukauss kaldus Pärnu kasuks
Suure segaduse põhjustas andmete sisestaja näpuviga

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldati nii elektrooniline küsitlus kui ka küsitlus vastavates hääletuspunktides.

FOTO: Mailiis Ollino

Esmaspäeva õhtul teatas Tori vallavalitsus, et hääletustulemused, mis valla kodulehel avaldati ja puudutavad Sauga aleviku elanike eelistusi külade liitmise suhtes, ei pea paika. Elektroonse hääletuse teenuse pakkuja AS Andmevara on edastanud valeandmed.

Andmevara tootejuht Tanel Särgava selgitas, et viga tekkis inimlikust eksimusest: töötaja trükkis andmete edastamisel valed arvud. Nimelt läksid omavahel vahetusse “jah” ja “ei” tulemused. “Eksimus tekkis süsteemiväliselt andmete edastamisel meie töötaja poolt, mitte VOLISes. Seega, süsteemi töökindlust see intsident kahtluse alla ei sea,” märkis Särgava.

Vallavalitsus küsis teenusepakkujalt apsaka kohta ametlikku selgitust ja uued esitatud tulemused läbisid lisakontrolli. “Kinnitame, et kõik VOLISes kogutud andmed on kontrollitud ja vastavad tõele,” lisas tootejuht ja kinnitas, et elektroonselt hääletas Sauga aleviku elanikest Pärnu linnaga liitumise poolt 114 ja vastu 72 inimest.

Esmaste andmete järgi soovis Sauga alevikust Pärnuga ühineda 176 ja Tori valda jääda 175 inimest. Uute andmete põhjal tahab Pärnus elada 218 ja Tori vallas 132 hääletanut. Hääletusprotsent oli Sauga alevikus kõikidest küladest madalaim: 37,5.

Kas madal osalusprotsent avaldab mõju Sauga aleviku suhtes tehtavale otsusele, Tori vallavanem Lauri Luur öelda ei osanud. “Lõpliku otsuse teevad volikogud ja kas mõjutab või ei, on veel vara kommenteerida,” lausus ta. Üldine hääletusprotsent oli vallavanema sõnutsi lähedal loodetule ja küllaldane, et teha järeldusi.

Segadus tulemustega on seljataga ja praegu neid enam kahtluse alla panna ei saa. “Hea, et see juhtus nüüd, mitte veel suurema ega olulisema küsimuse puhul. See on koht, kust õppida. Oleme sellel teemal oma signaalid Andmevarale andnud ja loodame, et sellist asja enam ei juhtu,” avaldas Luur.

Tagasi üles