Huvihariduse toetust maksavad nüüd osavalladki

Noorte huvihariduse ja -tegevuse toetust toetust maksavad nüüd Pärnu linna osavalladki.

FOTO: Urmas Luik

Pärnu omavalitsuse lastega pered, kelle netosissetulek pereliikme kohta jääb pärast eluasemekulude mahaarvamist alla 540 euro kuus, võivad linnavalitsuselt küsida seitsme- kuni 19aastaste noorte huvihariduse ja -tegevuse toetust.

Linna pressiteenistuse teatel maksti samasugust toetust juba eelmisel aastal, kuid üksnes peredele, kes elasid senise Pärnu linna haldusterritooriumil. Osavaldade elanikele laienes huvihariduse toetus alanud aasta 1. jaanuarist. Ühtlasi suurenes piirmäär, alates millest on võimalik toetust taotleda. Mullu said seda teha pered, kelle sissetulek pereliikme kohta jäi alla 500, tänavu alla 540 euro kuus.

Toetuse määramisel arvestatakse ühe huviringi või -tegevuse kulusid lapse kohta. Arvesse lähevad osavõtutasud, kohalkäimise sõidukulud, isiklike vahendite soetamine, võistlustel, konkurssidel ja laagrites osalemine. Mitme lapse puhul arvestatakse toetust iga lapse kohta eraldi.

Oluline on, et kulutuse tegemisest poleks taotluse esitamise ajal möödas üle 31 päeva. „Kui ostate näiteks jalgpallisaapad, tuleb 31 päeva jooksul taotlus teha. Perioodilise makse puhul tehakse kord poolaastas selgeks sissetulek ja toetuse võib poolaastaks korraga määrata. Arvestame õpingute poolaastat, näiteks novembris taotlust esitades tuleb jaanuaris uus taotlus teha,“ rääkis linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver.

Hüvitada võidakse kõik huvihariduse või -tegevuse kulud, kuid mitte üle 100 euro lapse kohta. Sissetuleku piir on valitsuse kehtestatud töötasu alammäär: sel aastal 540 eurot kuus. Leibkonna ühe liikme netosissetuleku leidmiseks liidetakse kõigi liikmete sissetulekud, lahutatakse jooksva kuu eluasemekulud ja jagatakse tulemus leibkonda kuulujate arvuga.

Toetusetaotluse võib esitada lapsevanem, perekonnas hooldaja, eestkostja või vajadusel lapse huvides lastekaitsetöötaja. Taotluse vormi saab alla laadida Pärnu linnavalitsuse kodulehelt, sellele on vaja lisada soovi põhjendavad dokumendid ja tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Täidetud taotlus ja dokumendid tuleks saata meilil linnavalitsus@parnu.ee. Samuti võib ise minna linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse, mis asuvad osavallakeskustes.

Tagasi üles