Lääne päästekeskus alustab lõkkepatrullidega

Kulupõleng.

FOTO: Postimees

Soojenevate kevadilmadega hakkavad inimesed kodu ümbrust ja aeda korrastama ning selle käigus tehakse tihti ohtlikke lõkkeid või põletatakse kuluheina. Eile anti Pärnumaa päästjatele teada kahest seesugusest põlengust.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Mooritsa teatel anti eile kell 12.26 häirekeskusele teada kulupõlengust Pärnu linnas Kõpu külas. Suure tuule tõttu levis tuli kiiresti ning liikus maja ja metsa poole. Tõstamaa päästjad suutsid tulekahju kontrolli alla saada ja kustutada 20x30meetrisel alal põlenud kulu.

Kell 15.11 saabus teade kulupõlengust Põhja-Pärnumaa vallas Pärnu-Jaagupi alevis. Lõkke tegemisest süttinud kulupõlengu suutsid inimesed ise kustutada ja päästjate abi seekord ei vajatud. Kokku põles umbes 20 ruutmeetrit maapinda.

Lääne päästekeskus teavitas, et päästemeeskonnad ja ohutusjärelevalve inspektorid koostöös keskkonnainspektsiooniga alustavad kevadise tuleohtu tõttu lõkkepatrulle. Reidide käigus pööratakse erilist tähelepanu lõkete tegemisele, et ennetada suuremaid kahjusid ja tõsta inimeste teadlikkust tuletegemise ohtlikkusest.

Praeguse plaani kohaselt tegutsevad lõkkepatrullid eelolevast nädalavahetusest 14. aprillini, kuid päästeametnikud jälgivad tuleohutusnõuete täitmist kogu kevadise tuleohtliku perioodi vältel pärast reidegi.

“Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimesest, seetõttu saamegi rääkida tahtlikust süütamisest, hooletust käitumisest, teadmatusest,” märkis Moorits. “Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist.”

Kulu põletada ja süüdata on keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus. Juhul, kui lõkketegija ei allu päästjate korraldustele ohutusnõudeid täita või saab lõkkest alguse kulu- või hoonepõleng, tehakse lühimenetluse toiming ja talle määratakse rahatrahv.

Lõkketegemise peamised ohutusnõuded

  • Kulupõletamine on keelatud.
  • Vähegi tugevama tuulega ei tohi lõket teha. Tuule kiirus peab jääma alla 5,4 meetri sekundis, kui liiguvad ainult puude peenemad oksad.
  • Lõkkeaseme ümbrus tuleb rohust ja kulust puhastada ning piirata mittesüttiva pinnase ja kividega.
  • Lõkke juures peavad olema esmased kustutusvahendid, ämber veega, kustuti või kasutusvalmis veevoolik.
  • Alla meetrise läbimõõduga lõket tehes peab tulease paiknema hoonetest või põlevmaterjali hoiukohtadest vähemalt kaheksa meetri kaugusel.
  • Üle meetrise läbimõõduga lõket tehes peab selle tegemise koht paiknema hoonetest või põlevmaterjali hoiukohtadest vähemalt 15 meetri kaugusel.
  • Enne lahkumist peab veenduma, et lõke on täielikult kustunud.
Tagasi üles