Väikesaared taotlevad päästekvaliteedi tõstmist

Tänu väikesaarte programmi toetusele sai Manija hõljuki.

FOTO: Urmas Luik

Eelmisel nädalal lõppes väikesaarte programmi 2019. aasta taotlusvoor. Pärnumaalt kuuluvad sinna Kihnu ja Manija.

Rahandusministeeriumi ellu kutsutud programmi eesmärk on kaasa aidata väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisele.

Laekus 19 taotlust, toetust küsitakse kokku 1,39 miljonit eurot. Ministeerium on väikesaarte programmile eraldanud 640 000 eurot, maksimumtoetus projekti kohta on 130 000 eurot.

Esmatähtsate teenustena mõistetakse mandri ja saarte vahelist transpordiühendust, sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel, hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, ligipääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

Kõige rohkem taotlusi esitati päästeteenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks. “Hea elukvaliteedi tagamine Eesti väikesaartel on rahandusministeeriumi ja riigi tugiteenuste keskusele tähtis. Meil on hea meel anda sellesse panus väikesaarte arenguprogrammi kaudu,” ütles riigi tugiteenuste keskuse elukeskkonna arendamise talituse juhataja Jaak Puistama.

Sihtpiirkonnaks on valitsus nimetanud Abruka, Aegna, Heinlaiu, Kesselaiu, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaare, Osmussaare, Piirissaare, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri.

2018. aastal rahuldati laekunud taotlustest üheksa, sealhulgas toetati näiteks hõljukite soetamist Manijale ja Pranglile.

Programmi täideviimise eest vastutab riigi tugiteenuste keskus, mis korraldab taotluste hindamise ja hakkab jälgima projektide elluviimist.

Tagasi üles