Minister Aabi eestvõttel peetakse plaani omavalitsustele suuremat otsutusvabadust anda

Riigihalduse ministri Jaak Aabi juhtimisel kogunes esimest korda eksperdikomisjon, et analüüsida ja teha ettepanekuid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmiseks.

FOTO: Rahandusministeerium

Rahandusministeeriumis kogunes eile riigihalduse ministri Jaak Aabi juhtimisel esimest korda eksperdikomisjon, et analüüsida ja teha ettepanekuid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) ja teiste omavalitsuse aluskorraldust puudutavate seaduste muutmiseks.

Haldusreformi järel on tuntavalt muutunud paljude omavalitsuste olustik, kuid kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse aluseid reguleeriv seadus ei paku kõigile vajalikele ja ajakohastele arengusuundadele sobivaid lahendusi. Seetõttu leiti, et on õige aeg nüüdisajastada nende korraldust reguleerivat seadusandlust.

“Seaduse muutmisega soovime eelkõige ajakohastada ja uuendada mitme valdkonna regulatsioone, näiteks omavalitsuste vahelise koostöö, elanike kaasamise ja e-võimaluste kasutamise omi,” ütles Aab komisjoni tööd tutvustades.

Praegune KOKS on kehtinud 1993. aastast, mida selle aja jooksul on pea sadakond korda muudetud. Uue KOKSi väljatöötamist või selle seaduse värskendamist on oodatud juba pikalt. Paljudes kohaliku elu küsimustes on seadusandja kirjutanud protseduurireeglid ette äärmise detailsusega, nii et see kitsendab liialt linnade ja valdade enesekorraldusõigust.

“Omavalitsustele tuleb anda suurem valiku- ja otsustusvabadus kohaliku elu korraldamiseks,” rõhutas minister.

Rahandusministeeriumi spetsialistid on kohtunud viimase poole aasta jooksul paljude kohalike omavalitsuste esindajatega, et koguda kokku KOKSi ja teiste seaduste revisjoniks ning seaduseelnõu väljatöötamise ettevalmistuseks ettepanekuid.

Tagasi üles
Back