R, 9.06.2023

Volikogu kinnitas Pärnu selle aasta eelarve

Pärnu Postimees
Facebook Twitter
Comments
Pärnu linnavolikogu kinnitas Pärnu linna 2020. aasta eelarve, milles Pärnu linna põhitegevuse tuludeks on planeeritud 80 miljonit ja kuludeks 72,2 miljonit eurot.
Pärnu linnavolikogu kinnitas Pärnu linna 2020. aasta eelarve, milles Pärnu linna põhitegevuse tuludeks on planeeritud 80 miljonit ja kuludeks 72,2 miljonit eurot. Foto: Elmo Riig

Pärnu linnavolikogu kinnitas Pärnu linna 2020. aasta eelarve, milles Pärnu linna põhitegevuse tuludeks on planeeritud 80 miljonit ja kuludeks 72,2 miljonit eurot.

Põhitegevuse tulem on 7,7 miljonit eurot, mis moodustab 9,68 protsenti põhitegevuse tuludest. Linna netovõlakoormuseks on ennustatud 38,2 protsenti aasta põhitegevuse tuludest.

Pärnu linnavalitsus märkis pressiteates, et tänavuses eelarves keskendutakse elukeskkonna edendamisele, haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöötajate palga tõstmisele ja ühinemislepingu täitmisele.

Linna hallatavate asutuste tööjõukulud suurenevad 6,13 protsenti. “Kõige enam tõuseb palk kõrgharidusega sotsiaaltöötajatel ning Tammiste hooldekodu ja sotsiaalkeskuse hooldustöötajatel. Keskmisest suurem on palgatõus nendel töötajatel, kelle palgamäär on seotud Pärnu linna keskmise brutopalga suurenemisega 6,86 protsendi võrra,” rääkis abilinnapea Meelis Kukk.

Paljude haridus-, kultuuri- ja hoolekandetöötajate töötasu alammäär sõltub eelarveaastale eelneva üle-eelmise aasta Pärnu linna palgatöötaja keskmisest brutotulust. 2018. aastal oli see 1090 eurot kuus. Kõrgharidusega raamatukoguhoidjate palga alammäär tõuseb 1068, sotsiaaltöötajate ja tegevusjuhendajate oma 900, kutsestandardi nõuetele vastava hooldustöötaja alammäär 783 ja lasteaiaõpetajate abide oma 708 euroni.

Teine palka mõjutav tegur on üleriigiline üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäär, mis sel aastal tõusis 1250 eurolt 1315ni kuus. Õpetaja palga alammääraga on seotud lasteaiaõpetajate, logopeedide, eripedagoogide, koolipsühholoogide ja -sotsiaalpedagoogide, huvikooliõpetajate ja treenerite töötasu alammäär. Magistrikraadiga lasteaiaõpetajate ja kõrgharidusega tugispetsialistide alammäär on üldhariduskoolide õpetajatega võrdne, huvikooliõpetajate alammäär sõltub nädalakoormusest, haridusest ja üle-eelmise aasta Pärnu linna palgatöötaja keskmine brutotulust.

Kolmandaks mõjutas palku üleriigiline töötasu alammäär, millest sõltuvad linna hallatavate asutuste liht- ja abitööliste palgad. Tänavu on riiklik palga alammäär 584, eelmisel aastal 540 eurot kuus.

Investeeringuid on sel aastal kavas teha 23 miljoni euro eest. “Suurimad investeeringud lähevad linna tänava- ja teedevõrku ning sotsiaal- ja haridusvaldkonda. Näiteks jätkub tänavavalgustuse uuendamine nii Pärnus kui osavaldades, valmis saab uus lasteaed-ujula, kavas on ehitada Tammiste hooldekodule kaks maja ja alustada jalgpallikeskuse rajamisega Loode-Pärnu tööstuskülla,” ütles linnapea Romek Kosenkranius.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles