Sindi maksab pensionäridele 500 krooni

FOTO: Aivar Aotäht/Sakala.

Samal ajal kui paljud omavalitsused on kulude kokkuhoiuks kärpinud toetusi või lõpetanud nende maksmise, jagab Sindi linnavalitsus kohalikele pensionäridele 500 krooni.

Sindi linnavalitsus hakkas linna pensionäridelt võtma vastu avaldusi, et maksta aasta lõpuks soovijatele 500 krooni ühekordset sotsiaaltoetust hinnatõusu kompenseerimiseks.

Pensionäridele makstavat ühekordset sotsiaaltoetust on õigus saada järgmistel riikliku pensionikindlustuse registrisse kantud isikutel: vanaduspensioni saajal, täisealisel töövõimetuspensioni saajal, rahvapensioni saajal, täisealisel toitjakaotuspensioni saajal.

Sindi linnavalitsuse makstava toetuse saaja peab olema rahvastikuregistri andmetel Sindi linna elanik ning vastav registrikanne peab olema tehtud enne toetuse taotluse esitamisele eelnenud aasta 1. jaanuari. Samuti ei tohi taotleja olla saanud toetuse taotluse esitamise aastal makstustatavat tulu.

Avaldust toetuse saamiseks saab esitada juulis, augustis või septembris. Toetus makstakse välja aasta kolme viimase kuu jooksul.

Sindi linnavolikogu otsustas hinnatõusu kompenseerimiseks pensionäridele toetust maksta mais.

Tagasi üles