Hobust julmal ja lubamatul viisil kohelnud naine mõisteti süüdi
Lisatud prokuröri kommentaar

Surmasuust päästetud hobune.

FOTO: Erakogu

Pärnu maakohus mõistis täna kuue kuu pikkuse vangistuse 24aastasele Kärt-Katrin Korbile, kes pani tunamullu kevadest Pärnumaal Vändra vallas oma tegevusetusega toime hobuse Vallatu Vincenti suhtes lubamatu teo, ohustades looma tervist ja heaolu. Peale selle võttis kohus naiselt kaheks aastaks hobuse pidamise õiguse.

Korbile mõistetud karistusest arvati maha naise eelvangistuses oldud kolm päeva. Naise vangistust ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

„Mul on hea meel, et kohus kinnitas minu veendumust: looma julm kohtlemine ei ole mitte ainult löömine või tulistamine, aga ka äärmuslik hoolitsuseta jätmine,“ lausus prokurör Gardi Anderson.

Kohus mõistis Korbi süüdi talle kuulunud hobuse julmal viisil kohtlemises, pannes ohtu hobuse tervise ja heaolu. Pahategu seisnes selles, et Korb ei andnud oma hobusele vajalikus koguses söögikõlblikku sööta, ei võimaldanud hobusel vajalikul määral liikuda ega jälginud looma tervislikku seisundit.

Peale selle hoidis naine haigestunud ja nõrka hobust ülestõstmise abistamiseks kasutatava plokkratta, rihmade ja nööride abil järjepidevalt üleval. Hobuse all muldpõrandal polnud küllalt allapanu, mistõttu olid tingimused talle liiga niisked. Hobust ohustasid lohakile jäetud kiletükid ja vanad puitlauad. Nii tekitas Korb hobusele hulgaliselt tervisekahjustusi.

Süüdimõistetult hobuse äravõtmise asjus saadab kohus küsimuse pädevale asutusele veterinaar- ja toiduametile.

Korbilt mõisteti menetluskuludena välja 705 eurot sunniraha.

Kohtuotsuse edasikaebamise soovist tuleks pooltel teatada Pärnu maakohtule kirjalikult alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest seitsme päeva jooksul.

13. juuni istungil taotles prokurör Gardi Anderson Korbile kuue kuu pikkust vangistust, mis ei lähe täitmisele, kui Korb ei pane järgneva kahe aasta jooksul toime järgmist kuritegu.

Anderson leiab, et Korb on rikkunud loomakaitseseaduse nõudeid. Nii palus prokurör naisele kaheaastast loomapidamiskeeldu.

Korbi advokaat Teet Veer oma kaitsealusel süüd ei näe ja palus kohtul naine õigeks mõista. Peale selle heitis kaitsja ette, et Korb selles süüasjas kinni peeti. Süüdistatav nõudis hüvitist aja eest, mil ta viibis vahi all.

Korb ise väitis istungil, et on kõigist loomadest alati hoolinud. "Ma olen hoolinud oma hobusest, koerast, kassidest. Ma ei ole kunagi tahtnud toime panna ega teinud lubamatut tegu julmal viisil," kinnitas Korb.

Tagasi üles