Soomaa raierikkumiste üle alustati väärteomenetlust

Metsaraie Soomaal.

FOTO: Kristjan Lust

Kuu aja eest tegi kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks keskkonnainspektsioonile (KKI) avalduse seoses Soomaa rahvuspargi raietega. Praeguseks on ühenduse kahtlustused kinnitust leidnud, kuna inspektsioon on alustanud väärteomenetlust juba kahe seesuguse rikkumise suhtes.

Märtsi alguses saatis Eesti Metsa Abiks KKI-le avalduse seoses Soomaa rahvuspargis Tõramaa kinnistul toimunud raietega, mille puhul kahtlustati mitmesuguseid eksimusi nii metsaseaduse, metsa majandamise eeskirja kui Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirja vastu. Peale selle on ühenduse hinnangul alust kahtlustada kinnistute tahtlikult nooremaks inventeerimist, võimaldamaks ulatuslikku raiet, kuna Soomaa rahvuspargis ei tohi eri puuliike teatud vanusest enam raiuda.

Avalduse saatmise ajal kontrollisid aktivistid laialdast pahameelt tekitanud 40hektarilist raiet otse Soomaa rahvuspargi südames, sealse külastuskeskuse vahetus läheduses, leides pärast ala droonidega uurimist ja avaliku andmestiku võrdlemist, et maa kasutusvaldusega Strobus OÜ on tõenäoliselt korraldanud metsapettuse.

Praeguseks on keskkonnainspektsioon kinnitanud rikkumised kahel eraldisel ja algatanud rikkumiste kohta väärteomenetluse. „Metsaseaduse 31. paragrahvi 2. lõike kohaselt ei tohi puistu esimese rinde rinnaspindala viia väiksemaks metsa majandamise eeskirja 1. lisas sätestatust,“ selgitas inspektsioon kodanikuühendusele saadetud vastuses. „Eraldisel 31 oli harvendusraiejärgne rinnaspindala viidud madalamale kui lubatud alammäär. Samuti  tuvastati laiuse nõude rikkumine eraldisel 25.“

Seni on uurimata kaitse-eeskirjaga kehtestatud vähemuspuuliikide väljaraie keelu rikkumine ja teedekahjustused. Metsa nõuetekohase uuendamise kontrolli kohta ootab inspektsioon vastust keskkonnaametilt, inventeerimisandmete õigsusega tegeleb aga keskkonnaagentuur.

Tagasi üles