Lähisuhtevägivalla ohvrite abistaja pälvis kodanikupäeva aumärgi

Vastne siseminister Katri Raik andis täna üle kodanikupäeva aumärgi Pärnumaal lähisuhtevägivalla ohvrite abistamise võrgustiku loonud Ingrid Meerbachile ja veel 14 tublile eestimaalasele.

FOTO: Arno Mikkor

Vastne siseminister Katri Raik andis täna üle kodanikupäeva aumärgi Pärnumaal lähisuhtevägivalla ohvrite abistamise võrgustiku loonud Ingrid Meerbachile ja veel 14 tublile eestimaalasele.

Meerbach lõi vabatahtlikult võrgustiku, et lähisuhtevägivalla ohvrid saaksid infot ja tuge ühest kohast. Tema loodud tugigrupp Facebookis sai juba esimesel päeval üle 30 sooviavalduse rühmaga liiituda. Naised jagavad seal oma lugusid, toetavad üksteist ja saavad vastuseid küsimustele.

Võrgustiku töösse on Meerbach kaasanud Pärnu ohvriabi, Pärnu naiste tugikeskuse, juristid ja muud spetsialistid. Paljudele lähisuhtevägivalla ohvritele on see diskreetne kanal ainus viis abi saada.

Meerbach kohtub abi vajavate naistega, tihti käiakse üheskoos lastega jalutamas. Paljudele naistele on see ainus viis, kuidas teavet koguda või oma lugusid jagada, sest mehed ei luba neid pahatihti kodunt välja ja naistel puudub võimalus privaatselt internetis suhelda.

Meerbach vestleb abivajajatega, kaardistab probleeme ja saab vajadusel kaasata spetsialiste.

Vastne siseminister Katri Raik andis täna üle kodanikupäeva aumärgi Pärnumaal lähisuhtevägivalla ohvrite abistamise võrgustiku loonud Ingrid Meerbachile ja veel 14 tublile eestimaalasele.

FOTO: Arno Mikkor

„Juba kaks aastakümmet oleme tunnustanud neid tublisid inimesi, kes oma vabast ajast ja tahtest kogukonna eest seisavad. Täna olid need hariduse edendajatest lähisuhtevägivalla vastu võitlejateni, esmaabikoolitajatest laste ja perede aitajateni,“ ütles siseminister  Raik ajaloomuuseumi suurgildi hoones pidulikul  tunnustusüritusel. „Tänu on ära teeninud aga kõik need kümned tuhanded inimesed, kes iga päev mõne suure või väiksema vabatahtliku teoga Eesti elu edendavad.“

Siseministeerium tunnustab kodanikupäeva aumärgiga vastutustundlikke ja hoolivaid inimesi, kes edendavad kodanikukasvatust või teevad vabatahtlikku tööd oma kogukonnas. Siseministeerium on andnud kodanikupäeva aumärke välja 1998. aastast. Tänavu esitati 92 ettepanekut aumärgi kandidaatide kohta.

Vastne siseminister Katri Raik andis täna üle kodanikupäeva aumärgi Pärnumaal lähisuhtevägivalla ohvrite abistamise võrgustiku loonud Ingrid Meerbachile ja veel 14 tublile eestimaalasele.

FOTO: Arno Mikkor

Aasta kodaniku tiitliga tunnustati üht “Teeme ära!” maailmakoristuspäeva eestvedajatest Eva Truuverki.

Tänavu on aasta kodaniku konkursi moto „Ühine riik liidab“, mis lähtub Eesti Vabariigi 100 aasta juubelist ja Euroopa kultuuripärandiaastast.

Kodanikupäeva tähistatakse Eestis 26. novembril ja see on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijaile.

Tagasi üles