Ornitoloogid pole kevadise hanejahiga nõus

Ornitoloogide arvates ei tohiks kevadist hanejahti lubada.

FOTO: Marko Saarm/Sakala

Keskkonnaministeerium avaldas aasta lõpus, et toetab rändel hanede küttimist, vältimaks kahju põllumeestele. Ornito­loogiaühing leiab, et kevadine hanejaht ei lahenda probleemi.

Ühing on seisukohal, et kevadrändel lindude tapmine on ebaeetiline ja läheb vastuollu loodushoiu põhimõtetega. Heidutusjaht ei annaks loodetavat tulemustki, sest umbes poolest miljonist Eestis peatuvast hanest ja laglest mõnesaja isendi küttimine vähendaks lindude söödud kultuurtaimede kogust alla 0,1 protsendi.

“Kevadine lindude laskmine ei vii meid lahendusele lähemale. Endiselt puuduvad teadusuuringud, mis näitaksid, et jahtimine on tõhusam põllukultuuride kaitsmise viis kui lindude põllult peletamine leebemate vahenditega,” väitis ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke. “Otsusele kevadel linde tappa peab eelnema uuringutel põhinev mõjude hindamine, millised mittesurmavad meetodid toimivad ja mil määral.”

Ornitoloogiaühingu arvates on põllumeestele tekitatava kahju vähendamiseks vaja piirata linnujahti märgaladel, kaitstavatel aladel ja nende naabruses. Samuti aitaksid rannaniitude tõhus hooldus ja söödapõllud rändel lindudele.

Tagasi üles