Graafik: metskitsede hukkumine teedel on hüppeliselt kasvanud

Eelmisel aastal hukkus Pärnumaa teedel 397 metskitse.

FOTO: Marko Saarm

Eesti jahimeeste seltsi (EJS) liikmesorganisatsioonide nõupidamisel tõdeti, et metskitsedega juhtub meie maanteedel üha enam õnnetusi. Eelmisel aastal hukkus Pärnumaa teedel 397 metskitse ja 2010. aastaga võrreldes on nende hukkumine kahekordistunud.

EJSi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnutsi teeb kasvav õnnetuste arv jahimeestele suurt muret.

“Juba aastaid jälgime kurba liiklusstatistikat,” ütles Korts. “Kui jahipidamisel kasutavad inimesed kogu saaduse ära, siis õnnetustes hukkunud metsloomade puhul see nii ei ole. Ühest küljest vaadatuna on tegemist ulukite elu raiskamisega ja teisest küljest on avariid ohtlikud inimeste tervisele ja elule, rääkimata majanduslikust kahjust liiklusvahenditele.”

Teave liikluses hukkunud metskitsede kohta on koondatud keskkonnainfotelefoni 1313 andmete põhjal. Registreeritud juhtumite alusel hukkus mullu Eestis 4408 metskitse, mis on senine suurim aastane õnnetuste arv. Tegelik hulk võib olla veel suurem, kuna tõenäoliselt kõiki ulukitega juhtunud liiklusõnnetusi ei ole kirja pandud.

Ülevaate metskitsede ja muude ulukite hukkumisest teedel tegi EJSi nõupidamisel Pärnumaa jahimeeste liidu jahimees Urmas Salmu, kes peab üheks peamiseks avariide suurenemise põhjuseks metskitse arvukuse tõusu.

“Viimaste talvede soodsad ilmastikutingimused on vähendanud metskitsede looduslikku suremust ja sellest tulenevalt võimaldanud arvukusel kasvada,” väitis Salmu. “Oma osa õnnetuste suurenemisel on kindlasti liiklusintensiivsuse kasvul, seda eriti kindlatel teelõikudel, mis läbivad metskitsede elupaiku.”

Maanteeameti andmetel oli Eestis arvel olevate busside, veokite ja sõiduautode arv 2010. aasta lõpus kokku 640 043, mis 2018. aasta lõpuks kasvas 873 049ni. Kaheksa aastaga lisandus 233 066 sõiduvahendit, mis teeb kasvuprotsendiks 36,4.

Jahiseaduse järgi tuleb liiklusõnnetuses hukkunud ja liiklusõnnetuse tõttu surmatud suurulukist viivitamata teavitada jahipiirkonna kasutajat või keskkonnainspektsiooni. Teave antakse jahimeestele edasi keskkonnainfotelefoni 1313 kaudu.

Tagasi üles