Kiirraudtee ühendamise kohta tööstusalade, Pärnu lennujaama ja kaubasadamaga valmib uuring

Pärnumaa arenduskeskuses toimub Rail Balticu ja siinsete tööstusalade ühendusvõimalusi käsitleva uuringu avakoosolek.

FOTO: Mailiis Ollino /

Neljapäeval, 23. mail toimub Pärnumaa arenduskeskuses Rail Balticu ja siinsete tööstusalade ühendusvõimalusi käsitleva uuringu avakoosolek.

Uuringu tellija esindaja, maakonna arendusjuhi Heiki Mägi sõnutsi kujuneb Pärnust tulevikus peale Tallinna regiooni Eestis unikaalne logistiline sõlmpunkt, kus ühendatakse tervikusse kõik tähtsad transpordiviisid. Koos kiire ühendustee valmimisega kasvab Pärnu sotsiaalmajanduslik tähtsus Helsingi–Tallinna–Riia teljel ja Baltikumis tervikuna.

„Väljakutseteks tuleb varakult valmistuda. Peale selle tuleneb käivitatava uuringu vajadus üleriigilisest planeeringust „Eesti 2030+“, kehtivast maakonnaplaneeringust ja arengustrateegiast „Pärnumaa 2035+“ ja Pärnu linna arengukavast aastani 2035,” lausus Mägi.

Uuringut on tarvis, et kavandada Pärnu linna ja maakonna olulisemate taristuobjektide ja ettevõtlusalade omavahelisi ühendusvõimalusi, rääkida kaasa koostatavates üldplaneeringutes ja Rail Balticu ehituses.

Uuringu tulemusena peab tekkima ettekujutus transpordikoridorist, mis võtab võrdselt arvesse nii sotsiaalmajanduslikke kui looduse vajadusi, hõlmatavate objektide toimimise iseloomu, teenindusareaali ja potentsiaali. Arvestada tuleb maakasutuse, objektide kasutustiheduse ja teede ja raudteede tehniliste nõuetega.

Kava järgi valmib uuring käesoleva aasta lõpuks.

Uuringu tellija on SA Pärnumaa Arenduskeskus ja teostaja OÜ Skepast & Puhkim. Idee autor ja toetaja on riigikogu liige Andres Metsoja, partnerid rahandusministeerium, Pärnu linn, Tori vald, Pärnumaa omavalitsuste liit ja kohalikud ettevõtjad.

Tagasi üles