Muinsuskaitseamet võtab arvele kiirraudteele jäävad pühapaigad

Hiiesaar Pärnu jões, 1976.

FOTO: A. Sillasoo

Muinsuskaitseamet kuulutas sel nädalal välja hanke, et inventeerida looduslikud pühapaigad, mis jäävad Rail Balticu raudteekoridori ajaloolise Pärnumaa Häädemeeste, Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Saarde, Tori ja Vändra kihelkonnas.

Looduslikud pühapaigad võetakse arvele ühtse metoodika alusel eesmärgiga saada ülevaade niisuguste paikade arvust, paiknemisest ja piiridest. Üldine eesmärk on koguda andmed ja kanda pühapaigad maaomanike ja ametkondade tarvis avalikule kaardirakendusele, et planeerimis-, muinsus- ja keskkonnakaitselisi otsuseid langetades saaks nendega arvestada ja tagada nende säilimine.

Inventeerimise üksused on ajaloolised kihelkonnad ja ettevõtmist rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Tagasi üles