Ringkonnakohus mõistis Pärnu linnavoliniku altkäemaksu küsimises süüdi

Ringkonnakohus mõistis Pärnu linnavoliniku Ago Kalmeri altkäemaksu küsimises süüdi.

FOTO: Kristo Niglas

Tallinna ringkonnakohus tunnistas eile Pärnu linnavolikogu liikme Ago Kalmeri süüdi altkäemaksu küsimises. Karistuseks mõisteti Kalmerile kaheaastane vangistus, mida ei pöörata täitmisele, kui Kalmer ei pane kahe aasta ja kuue kuu pikkuse katseaja jooksul toime tahtlikku kuritegu.

Kalmerit kui linnavolinikku, olles seega ametiisik, süüdistati temale kuuluvale osaühingule Parem Kallas altkäemaksu küsimise katses. Parema Kalda ja Pärnu linnavalitsuse vahel on aastaid kestnud vaidlus Rääma 19c kinnistu omandamishinna üle, mille hind on eksperdihinnangute alusel jäänud 12 000 ja 92 000 euro vahele.

Süüdistuse järgi küsis Kalmer 10. jaanuaril 2018 Pärnu linnavalitsuse kabinetis kohtumisel linnapea Romek Kosenkraniuselt hüvena 72 000 eurot või linnavara tasuta üleandmist Paremale Kaldale. Vastutasuna lubas ta volikogu liikmena toetada koalitsiooni ja mitte töötada selle vastu. Linnapea ettepanekuga ei nõustunud.

Pärnu Postimees pidas kohtuistungilt blogi, kus on juttu sellest, mis tol korral linnapea kabinetis toimus.

Pärnu maakohtu 22. mai 2019 otsusega mõisteti Kalmer altkäemaksu küsimise süüdistuses õigeks, leides, et süüdistatava süü kuriteo toimepanekus pole tõendamist leidnud. Ringkonnakohus tühistas aga selle otsuse, leides, et Kalmer ametiisikuna küsis altkäemaksu ehk vara ja pakkus varakäsutuse vastuteenena koalitsioonile enda kui volikogu liikme hääli.

Altkäemaksu võtmine kujutab endast ametiisiku aususkohustuse kõige raskemat rikkumist.

Ringkonnakohus märkis, et ettevõttele parimate tingimuste kauplemine pole Kalmerile etteheidetav, küll aga on karistatav tegu linnapealt Parema Kalda kasuks altkäemaksu küsimine konkreetses summas või vara ehk kõnealusel juhul linnale kuuluvate kinnistute üleandmise nõudmine osaühingule.

Ringkonnakohtu otsuse järgi ei piisa kogutud tõenditest, eitamaks isiku käitumises kuriteokoosseisu tunnuste puudumist. Kohtu hinnangul on väljaspool vaidlust, et Kalmer läks linnapeaga kokkusaamisele konkreetses vääringus vara üleandmise nõudmise, soovi või ettepanekuga tema juhitavale ettevõttele.

Ago Kalmer peab nüüd otsustama, kuidas edasi toimida - ringkonnakohtu otsust saab ta vaidlustada 30 päeva jooksul riigikohtus.

FOTO: Mailiis Ollino

“Ringkonnakohtu eilne otsus tõmbab veel selgema piiri lobitöö ja korruptsiooni vahele. Kompromissi otsimine on üks asi, kuid avaliku positsiooni kasutamine oma ärihuvideks hoopis teine. Prokuratuur läks kohtusse, saamaks selget hinnangut, et Ago Kalmeri plaan kasutada volikogu liikme positsiooni oma ärihuvide realiseerimiseks ei ole aktsepteeritav käitumine,” ütles ringkonnaprokurör Küllike Kask.

Kohus mõistis Kalmerile prokuröri küsitud karistuse, mis on karistuse alamäärale lähedane.

Kalmerit kohtus esindav kaitsja Heldur Otti ütles, et ta ei ole jõudnud ringkonnakohtu otsusega veel põhjalikult tutvuda ega oska seetõttu öelda, kas see kaevatakse edasi. “Tutvume otsusega ja siis koos Ago Kalmeriga otsustame, kuidas edasi toimida,” ütles Otti.

Kui kohtukaebemenetluses tuvastatakse madalama astme kohtu otsuse vigasus, tuleb kaebemenetluse kulud jätta riigi kanda. Kuna ringkonnakohus tühistas varasema otsuse täies ulatuses, jäid apellatsioonimenetluse kulud 2887 eurot riigi kanda.

Kalmerilt mõisteti välja sundraha 1350 eurot ja maakohtus kantud õigusabikulud 16 748,16 eurot jäid süüdimõistetu kanda.

Otsust saab vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul.

Tagasi üles
Back