Valitsus näitas rohelist tuld kolmele Liivi lahe tuulepargile

Raido Keskküla
, veebilehe toimetaja
Copy
Liivi lahte kavandatakse kolme meretuuleparki.
Liivi lahte kavandatakse kolme meretuuleparki. Foto: Jaanus Lensment

Valitsus kinnitas täna hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise, et rajada kolm meretuuleparki Liivi lahte, suurim neist tuleks Kihnust lõunasse jäävale merealale.

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnutsi on tulevikus meretuuleparkidel ülekaalukas roll, et Eesti liiguks kliimaneutraalsuse suunas. „Kui me tahame sammhaaval vähendada sõltuvust põlevkivielektrist, peame juba nüüd valmistama ette alternatiive. Mitu uuringut on näidanud, et üks realistlikumaid võimalusi on arendada meretuuleparke,“ rääkis Aas. „Kui me lisame võrrandisse biomassil töötavad koostootmisjaamad, hea kaabliühenduse naabritega ja hajutatud väiketootmise, saame hiljemalt aastal 2050 hingata veel puhtamat õhku kui praegu.“

Aas möönis otsuse erakordsust, sest Eesti rannikumeres seni tuulikuid pole. Ministri sõnade kohaselt on meretuuleparkide eelis väiksemad riigikaitselised piirangud kui maismaal, paremad tuuleolud võrreldes maismaaga ja asjaolu, et rannajoonest kaugel ei häiri tuulikud inimeste elu nii suurel määral kui senised lahendused.

Suurimale, ligemale 183ruutkilomeetrisele maa-alale plaanib tuuleparki AS Eesti Energia. Liivi lahte, Kihnust lõunasse jäävale merealale kavandatakse 160 tuulikut kokku 1000megavatise võimsusega.

Koos 380megavatise võimsusega meretuulepargiga tahab OÜ Tuuletraal luua vesiviljelustaristu, kus hakatakse kasvatama rannakarpe. 76 tuulikuga park tuleks rannikust umbes 30 kilomeetri kaugusele, ala jääb nii Saaremaast, Kihnust kui Pärnu maakonna mandriosast 24–30 kilomeetri kaugusele. Merekaabelliin on mõeldud meretuulepargist suunaga Läänemaale, kuid taotleja kaalub ühendust ka Lätiga.

Kolmest ettevõttest kõige väiksemat, ühe tuulikuga tuuleelektrijaama Saaremaa lõunarannikule, plaanib OÜ Five Wind Energy. Jaam on kavandatud rannast umbes 200 meetri kaugusele Nasva sadama lähistele. Tuuliku kõrgus maapinnast oles 90 meetrit ja võimsus neli megavatti. Rajatis koosneks tehissaarest koos nõlvakindlustuse ja lainemurdjatega.

Juhul kui tänase otsusega algatatud menetlus lõpeb meretuuleparkide hoonestuslubade väljastamisega, kehtivad need 50 aastat. Load tuleb menetleda avatuna, et tagada ulatuslik inimeste kaasamine ja nende põhjendatud huvide arvestamine.

Tagasi üles