E, 30.01.2023

Peaministri korraldus nr 38: "Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks"

Raido Keskküla
, veebilehe toimetaja
Peaministri korraldus nr 38: "Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks"
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

Tulenevalt Eesti Vabariigi valitsuse 12. märtsi 2020 korraldusega nr 76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil” kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 25 lõike 2 alusel määrata eriolukorra tööde juhtideks: 1) Põhja regioonis – Päästeameti Põhja päästekeskuse juht Marko Rüü; 2) Lõuna regioonis – Päästeameti Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos; 3) Lääne regioonis, v.a Saaremaal – Päästeameti Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla; 4) Ida regioonis – Päästeameti Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann; 5) Saaremaal – Päästeameti Lääne päästekeskuse Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe.

2. Punktis 1 nimetatud eriolukorra tööde juhi ülesanded on: 1) koordineerida Vabariigi Valitsuse ja eriolukorra juhi korralduste täitmist kohaliku omavalitsuse üksustes; 2) korraldada täidesaatva riigivõimu asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostööd eriolukorra juhi ja Vabariigi Valitsuste korralduste täitmisel regioonis; 3) koordineerida teabevahetuse korraldamist kohaliku omavalitsuse üksustes.

3. Hädaolukorra seaduse § 25 lõike 2 alusel määrata eriolukorra tööde juhiks elektroonilise side ettevõtja kaudu ohuteavituse korraldamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler.

4. Punktis 3 nimetatud eriolukorra tööde juhi ülesanded ohuteavituse vallas on korraldada pädevate valitsusasutuste ettepanekute alusel ohuteavituse sõnumi edastamine: 1) Eestis tegutsevate sideettevõtjate klientidele; 2) Eesti Vabariigi territooriumil rändluses (roaming’us) olevatele isikutele.

5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil teha käesolev korraldus Telia Eesti AS-le, Elisa Eesti AS-le ja Tele2 Eesti AS-le teatavaks.

6. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

2 (2)

7. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jüri Ratas, eriolukorra juht

Märksõnad
Tagasi üles