E, 30.01.2023

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 "Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega" muutmine

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 "Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega" muutmine
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Jüri Ratas.
Jüri Ratas. Foto: Sander Ilvest

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 "Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil" kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 14. märtsi 2020. a korraldust nr 29, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele, järgmiselt:

1. Täiendada korralduse punkti 1 sõnade "mänguautomaatide saalides" järel sõnadega ", vesipiibukohvikutes, meelelahutus- ja lõbustusasutustes, sh nt keegel, bowling, piljard, täiskasvanute klubid,".

2. Täiendada korraldust punktiga 1¹ järgmiselt:

"11. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld alates kella 22.00-st toitlustusasutustes, sh restoranides, kohvikutes, baarides. Liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld ei kohaldu isikule, kes viibib toitlustusasutuses, et osta toitu kaasa, või osutab toidu kojuveoteenust.".

3. Asendada korralduse punktis 2 sõnad "Punktis 1" sõnadega "Punktides 1 ja 1¹".

4. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

5. Korraldus jõustub 27. märtsil 2020. a.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Märksõnad
Tagasi üles