Pärnu tahab koos Vaasaga Loode-Pärnu tööstusküla arendada

Pärnut külastavad sõpruslinna Vaasa tehnopargi spetsialistid, kes arutavad suvepealinna esindajatega, kuidas puhuda elu sisse unarusse jäänud Loode-Pärnu tööstuskülale, vahendas Eesti Raadio uudisteprogramm.

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel rääkis raadiouudistele, et Vaasa tehnopargi arendajad kutsuti Pärnusse appi nende kogemuste pärast. „Põhieesmärk on saada säästvaid lahendusi. Et raha kusagilt võtta ei ole, on ainus võimalus taotleda seda Euroopa Liidu fondidest. Selleks on linnal partnereid juurde vaja.“

Koppeli sõnutsi otsitakse koos vaasalastega pidepunkte, et sellist taotlust esitada.

Tartu ülikooli Pärnu kolledži arendusosakonna juhataja Sulev Alajõe lisas, et koos vaasalastega arutatakse, millised ühisprojektid võiksid Vaasale Pärnus huvi pakkuda.

Pärnu linnavalitsus kinnitas Loode-Pärnu 250 hektari suuruse ala detailplaneeringu kuus aastat tagasi. Planeeringualal tahetakse seni kasutult seisev endine sõjaväeala muuta tööstus-, äri- ja elamumaaks.

Planeeringuala piirneb Tallinna maantee, Lubja, Rõugu, Uus-Sauga ja Laeva tänava, Sauga jõe ja linna piiriga. Elamuehituseks planeeritakse kolm piirkonda Kilgi, Lubja ja Lille tänava ning ala läbiva oja vahel, Rõugu ja Uus-Sauga tänava, uue magistraaltee ja oja vahel ning Uus-Sauga tänava ääres.

Alale on planeeritud 64 tootmismaa, 110 väikeelamumaa ja 60 korruselamumaa krunti umbes 4000 inimesele.

Planeeritavast alast enamiku moodustab olulise kasutuseta, võsastunud ja metsastunud ala, mis Teise maailmasõja järgseil aastail oli nõukogude sõjaväelennuvälja kasutuses.

Tagasi üles