N, 1.06.2023

Hooletut lõkkemeistrit võib oodata üle 1000eurone trahv

Merle Rallmann
, veebilehe toimetaja
Facebook Twitter
Comments
Tuleohtlikul ajal on igasugune lõkketegemine keelatud.
Tuleohtlikul ajal on igasugune lõkketegemine keelatud. Foto: Marianne Loorents

Esimese kevadsoojaga asuvad paljud tegema lõket. Päästeamet tuletab meelde, et tuld ei saa teha uisapäisa, vaid järgides ohutusreegleid. Ohutuse eirajat võib peale tuleõnnetuse oodata kopsakas trahvinõue.

Viimasel nädalal on õhukraadid püsinud plusspoolel, lumi sulab hoogsalt ja aiatööde hooaeg kogub tasahilju tuure. Koristustööde käigus tehakse sageli lõket. Paraku läheb tuleohutus lõkkemeistritel aeg-ajalt meelest.

“Märtsis on päästjad saanud juba esimesed väljakutsed sündmustele, kus lõkkes prahti põletatud. Inimestel tuleb meeles pidada, et prügi koht on prügimäel ja lõkkes seda põletada ei tohi,” selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet ja täpsustas, et lõkkes tohib põletada vaid puhast puitu, pappi ja paberit.

Lõkke ümbrus tuleb põlevast materjalist puhastada nii, et välistatud oleks süttimisoht. Kindlasti peab jälgima ilmaolusid ja tuulisel ajal tasub lõkketegemisest loobuda.

Lõkke lähedal tuleb hoida esmaseid tulekustutusvahendeid, milleks sobib hästi ämbritäis vett.

Tuuli Taavet, päästeameti ennetustöö osakonna ekspert


Kui ilm lõkketegu võimaldab, ei tohi tuld järelevalveta jätta. Kuival ajal piisab õnnetuseks vaid hetkest, mil tuul kannab lõkkest lenduvad sädemed kuivale pinnasele, põhjustades ulatusliku tulekahju. “Selleks, et lõke oleks tuleohutu, tuleb lõkkease ette valmistada. See tuleb puhastada põlevast materjalist ja mõistlik on tulease ümbritseda kivide või mullavalliga. Lõkke lähedal tuleb hoida esmaseid tulekustutusvahendeid, milleks sobib hästi ämbritäis vett,” täpsustas Taavet.

Kevadel tuleb tuld tehes olla eriti ettevaatlik, sest lume alt välja sulanud mullune rohi muutub juba esimeste tuultega kergesti süttivaks kuluheinaks. Harvad pole juhud, kui aias askeldavad inimesed soovivad kulu põletada, kuid see on aasta ringi keelatud. “Kahjuks leidub igal aastal neid, kes seda keeldu ja tuleohutusreegleid eiravad. Sel juhul on võimalik eirajaid trahvida,” hoiatas päästeametnik.

Kui lõke põlenud, tuleb oodata, kuni see täielikult kustub, või summutada tuli vee või liivaga.
Kui lõke põlenud, tuleb oodata, kuni see täielikult kustub, või summutada tuli vee või liivaga. Foto: Ants Liigus

Et lõkkest ei areneks tuleõnnetus, tuleb järgida ohutusreegleid

  • Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks.
  • Tuld tehes tuleb jälgida tuule suunda ja kiirust. Kui on oht, et tuul võib sädemed lõkkest kaugemale lennutada, peab lõkketeo jätma teiseks korraks.
  • Lahtist tuld ei tohi hetkekski jätta valveta. Sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse liivaga.
  • Metsas võib lõket teha ainult selleks ette nähtud tähistatud kohas või omaniku loal.
  • Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
  • Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud.
Andmed: päästeamet

Kui varem said trahvi määrata eeskätt inspektorid, siis nüüd on see võimalus rohkematel päästetöötajatel. Lühimenetluse korras saavad tuleohutusnõuete vastu sagedasi eksijaid trahvida vastava õigusega ja koolituse läbinud päästemeeskonna juhid.

Ohutusnõuete eiramise eest tuleb välja käia 40 eurot.

See, lühimenetlusega määratud trahv on mõjutusvahend, millega elanikke ohutusnõuete täitma suunatakse, et ennetada kahju teket nende varale või loodusele. Karistusregistris selline trahv ei kajastu. “Raskemaid rikkumisi menetlevad ohutusjärelevalve inspektorid, kelle määratud trahvisummad võivad olla tunduvalt suuremad, ulatudes 1200 euroni,” lisas Taavet.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles