Maavanem algatas Pärnumaa Via Baltica teemaplaneeringu

Via Baltica tahetakse tulevikus ehitada neljarealiseks.

FOTO: HENN SOODLA/PRNPM/EMF

Pärnu maavanem algatas eelmise nädala reedel teemaplaneeringu, millega täpsustatakse Tallinna-Pärnu-Ikla maantee ehk Via Baltica trassi asukohta Pärnu maakonna piirist kuni Häädemeeste ristmikuni kilomeetritel 92-170.


Samuti algatas maavanem Toomas Kivimägi Eesti ühe põhimaantee trassi asukohta täpsustava planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ja volitas maanteeametit korraldama planeeringu koostamise ja KSH hankemenetlusi.Kavas on planeerida Are ja Nurme õgvendused ning Pärnu ümbersõidu trassi koridori asukoht variantide võrdluse kaudu.Via Baltica maantee tuleb neljarajaline ja vastab esimese klassi maanteele esitatavatele nõuetele. Planeering määrab eritasandiliste ristmike ja ristete, kogujateede ning jalg- ja jalgrattateede optimaalsed asukohad.

Tagasi üles