Opositsiooni eelnõud ei leia toetust

FOTO: Urmas Luik

Pärnu linnavalitsus ei toeta opositsiooni ettepanekuid, millega tahetakse volikogus kaht uut komisjoni moodustada, volikogu töökorda muuta ja Pärnus tasuta ühistransporti korraldada.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liige Edmond Penu soovib, et volikogu moodustaks kriisi- ja korrakaitsekomisjoni ning keskkonna- ja maaelukomisjoni. Neist esimene tegeleks elanike turvalisuse ja eri ametkondade koostöö soodustamise, teine Rail Balticu, maavarade kaevandamise, tuuleparkide ja muu loodusmõju ja maaettevõtjate huvidega.

Volikogus on praegu seitse komisjoni. Valimisliidu Pärnu Ühendab liidri linnapea Romek Kosenkraniuse sõnutsi võib iga volikogu liige kuuluda kahte komisjoni (ja revisjonikomisjoni) ja kui komisjone juurde moodustada, ei pruugi rahvaesindajad igale poole jõuda.

"Kiireks reageerimiseks on linnas moodustatud kriisikomisjon, linn kuulub ka regionaalse kriisikomisjoni koosseisu. Seega on meil tegevkomisjon olemas, eelnõusid on võimalik aga juba olemasolevates komisjonides arutada," rääkis Kosenkranius.

Mis puutub keskkonda ja maaelu, siis nendega tegeldakse Kosenkraniuse jutu järgi planeeringukomisjonis ja piirkondliku arengu komisjonis.

Reformierakondlane Andrei Korobeinik tahab, et volikogu muudaks alla kahe kuu eest vastu võetud töökorda. Praegune kord lubab saali muudatusettepanekud, mida komisjoni lihthäälteenamus toetab. Korobeinik soovib, et volikogu istungil arutataks asju, mida komisjonis pooldas vähemalt kaks inimest.

Kosenkraniuse hinnangul on lihthäälteenamusega süsteem efektiivsem. Korobeinik peab seda vähemuse mahasurumiseks ja tahab, et volikogu istungeid veebis jälgijatel oleks võimalus opositsiooni seisukohti kuulata.

Viimasena ei toeta linnavalitsus endiselt reformierakondlase Jüri Lebedevi ettepanekut hakata Pärnus tasuta ühistransporti korraldama. Lebedev on tunnistanud, et ta esitas eelnõu Keskerakonna ebamugavasse olukorda panemiseks, tegelikult Reformierakond tasuta ühistransporti ei toeta.

Võimuliitu kuuluva Keskerakonna üks valimislubadusi oli tasuta ühistransport. Koalitsioonikõnelustel Isamaa ja Res Publica Liidu ja valimisliiduga lepiti kokku, et tasuta saavad sõita üksnes õpilased ja pensionärid, ülejäänutele tehakse kohalike elanike soodustusi.

Tagasi üles