Mitmes koolis on pool puudujatest haiged

Haiguse tõttu jäi 12s Pärnumaa koolis õppetööst eemale pool puudujatest.

FOTO: Sille Annuk

Kuigi Pärnu linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialisti Virve Laube sõnutsi puudub tundidest kõigist õpilastest 11 protsenti, pole koolides külmetushaiguste puhangut või gripiepideemiat. Samal ajal moodustavad osas koolides umbes poole puudujatest haigestunud.

Enim haiguse tõttu puudujaid on Ülejõe ja Rääma põhikoolis. Ülejõel puudub 820 õpilasest 120, kellest veidi alla poole on Laube andmeil õpingutest eemal haiguse tõttu.

Rääma koolis, kus eelmisel nädalal puudus ligemale veerand õppuriest, on puudujate arv vähenenud, kuid 526 õpilasega koolist puudub eri põhjustel 100 last, kellest direktor Elmo Joa sõnutsi on haigestunuid umbes 50.

Mai koolis on 851 õpilasest puudujaid 104, kellest kahel on diagnoositud gripp.

Sütevaka humanitaargümnaasiumi direktori Andres Laanemetsa teatel erineb haiguse tõttu puudujate arv klassiti, kuid 400st õpilasest jäi haigestumise pärast õppetööst eemale vaid 30.

Ülejäänud Pärnu linna koolides puudub haiguse tõttu igas klassis paar–kolm õpilast. 

Statistikast on välja jäänud vabakool.

Tagasi üles