Õpilased saavad rahvusvahelise inglise keele testi tulevikus teha tasuta

Sügisest saavad võimaluse rahvusvahelise inglise keele eksami C1 tasemel sooritamiseks kõik väga hea inglise keele oskusega gümnaasiumiõpilased.

FOTO: Dmitri Kotjuh

Gümnasistidel avaneb SA Innove teatel sügisest võimalus sooritada tasuta rahvusvaheline inglise keele eksam C1 tasemel ja saada keeleoskust tõendav tunnistus. See lihtsustab edasist haridusteed noortel, kes plaanivad siduda elu erialaga, mis eeldab väga head võõrkeeleoskust või kes soovivad välisriigis tudeerida.

Rahvusvahelise hanke tulemusena pakub riik õpilastele CAE (Cambridge Assessment English C1 Advanced) eksami tegemist ilma rahata.

Juuni alguses toimub näidistestimine, millest võtab osa 676 õpilast 16 koolist, ja juba sügisest saavad võimaluse rahvusvahelise inglise keele eksami C1 tasemel sooritamiseks kõik väga hea keeleoskusega gümnaasiumiõpilased.

Testima hakatakse kaks korda aastas: sügisel ja kevadel. Vastavalt vajadusele tehakse seda Eesti eri paigus. Eestvedaja on Innove.

Suulist osa hindavad koolitatud hindajad Eestis, kirjalikku aga Cambridge Assessment English. Sooritajat teavitatakse tulemusest kuu jooksul pärast testi. Keeleoskuse tunnistuse saab õppur kätte viie kuni üheksa nädala jooksul pärast eksamit.

Et olla kindel õpilaste valmisolekus C1 taseme mõõtmiseks mõeldud tööd tegema, korraldatakse soovijatele arvutipõhine CEPT (Cambridge English Placement Test) eeltestimine oma koolis. Õpilastel, kes saavutavad seal C-taseme, on võimalus registreeruda rahvusvahelisele C1 testile eksamite infosüsteemis EIS nagu tavalise riigieksami tegemisekski. Eeltest koosneb kuulamis- ja lugemisosast ning kestab umbes 30 minutit. Tulemuse saab gümnasist teada kohe pärast testi sooritamist.

Rahvusvahelise C1 testiga hinnatakse kõrgemat keeleoskustaset, kui on ettenähtud riikliku õppekavaga (B2).

Seega on koolilõpetajal nüüd võimalik valida, kas inglise keele taseme tõestamiseks sooritada riigieksam, millega mõõdetakse keeleoskust B1/B2 tasemel, või valida inglise keele rahvusvaheline test kõrgemal, C1 tasemel.

CAE eksam riigi­eksami asemel

2014. aastast saab Eestis asendada inglise keele riigieksami CAE testiga. Selleks peab õpilane kooli juhtkonda valikust teavitama või esitama rahvusvahelise eksami sooritamist tõendava dokumendi kooli juhtkonnale. CAE puhul rakendatakse laiendatud hindamise põhimõtet: eksaminandil on võimalik saada nii C2 sertifikaat, kui keeletase on kõrgem, või B2 sertifikaat, kui oskus ei vasta veel C1-le.
Andmed: Pärnu Postimees

Tagasi üles